Основи популяційної екології

Розділ 12. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОХОРОНИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

12.3. Значення популяційних особливостей для охорони видів


Динаміка, структура, чисельність популяції, швидкість і темпи її відтворення, плодючість і виживання мають особливо важливе значення для збереження виду в умовах зростаючого антропогенного впливу. Популяційний тип організації виду забезпечує багатство його генофонду, стійкість і пластичність та ширші можливості адаптування до нових умов середовища.

Із багатьох особливостей популяцій особливе значення для охорони виду має їхня структура та необхідна величина чисельності. Як біологічні системи популяції функціонують як єдине ціле, здатні до саморегуляції, відповідно до змін, що відбуваються у навколишньому середовищі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити