Основи популяційної екології

Розділ 12. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОХОРОНИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

12.3.1. Значення структури популяцій


Реакція популяцій на шкідливий фактор значно залежить від її вікової структури. Так, у випадку, коли у популяції одночасно існує лише одне покоління (у різних видів комах, землерийок), обміну генами між поколіннями немає. Для загибелі цілої популяції достатня одноразова дія будь-якого несприятливого фактору в період розмноження. Таке явище спостерігається у популяціях багатьох видів комах з короткою тривалістю життя, у деяких видів дрібних птахів і ссавців із сезонним типом розмноження або одноразовим розмноженням за все життя.

Іншими будуть реакція популяцій та наслідки дії факторів при різновіковій структурі, коли в популяції одночасно існує до п ’яти поколінь і обмін генами можливий між двома- трьома поколіннями (польова миша, ящірка прудка); одночасно існує більше десяти поколінь і обмін генами можливий між багатьма поколіннями (дерева, ссавці з великою тривалістю життя). За такої структури дія несприятливих факторів не призведе до зникнення популяції. Наприклад, навіть повне знищення дорослих особин травневого хруща в певний рік не

призведе до повного зникнення його місцевої популяції, оскільки більша частина її існує у вигляді різновікових личинок у різних шарах ґрунту.

Важливою для охорони виду є перебудова статевої структури популяції. Так, при різкому підвищенні смертності у популяції відбуваються зміни, скеровані на підвищення життєвості особин, їх стійкості до несприятливих умов. В таких популяціях перебудовується структура і зростає відносне число самок, які народжують також переважно самок. У випадку, коли виникає перенаселення, різко знижується плодючість, зростає смертність, раніше наступає старіння особин. Так, внаслідок саморегуляції створюється щільність особин, яка відповідає ємності даного середовища.

Отже, структура популяції, зокрема статева, забезпечує нормальне розмноження. Антропогенне забруднення негативно впливає на відтворювальну функцію організмів. Вилучення під час промислу лише особин однієї статі (наприклад, самців у птахів, китоподібних, копитних) істотно порушує статеву структуру популяцій.

Особливості просторової, вікової, статевої структури популяції визначають її генетичну структуру, інтенсивність і напрям потоку генів між особинами різних поколінь.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити