Основи популяційної екології

Розділ 12. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОХОРОНИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

12.5. Концепції охорони видового багатства рослин


Рослинний покрив є дзеркалом, в якому найчіткіше відбивається відношення людини до природи. Тому зміни в складі флори необхідно оцінювати з позицій принципового відношення до загальних екологічних проблем довкілля.

Рослини в процесі фотосинтезу акумулюють у середньому 1% сонячної енергії, яка надходить на поверхню землі, і створюють основу для існування всього живого. За допомогою зелених рослин здійснюється кругообіг речовин і енергії у природі, забезпечується стабілізація хімічного складу повітря і динамічна рівновага у біосфері.

Рослинний покрив виконує дуже важливу санітарно-гігієнічну, рекреаційну та ландшафтно-естетичну роль, забезпечує оптимізацію навколишнього середовища.

Географічне розташування, особливості рельєфу та інших екологічних умов природних зон України зумовили формування багатої і різноманітної флори. За даними ботаніків, в Україні зростає близько 5000 видів рослин, що становить третю частину флори всієї Європи. На території України близько 400 видів ендемів і субендемів, які поза її межами

зустрічаються лише зрідка. Найбагатшою є флора Криму (понад 2400 видів, з них 240 - ендеми), Карпати (2012 видів, 92 - ендеми). Дещо бідніша флора лісостепу (1700 видів) і Полісся (1600 видів). Близько 900-1100 видів - це культурні і занесені види, що входять у склад флори України.

Та популяційно-чисельний стан кожного з видів флори нерівнозначний, як і роль їх, місце в трофічному ланцюгу та практичне значення.

На особливу увагу в природоохоронній практиці заслуговують ендемічні і рідкісні види рослин і тварин, оскільки багатьом з них загрожує небезпека зникнення. У світі нараховують близько 20 тис. видів рослин, які потребують індивідуальної охорони.

З метою обліку рідкісних та зникаючих видів створені Міжнародна Червона книга, а також державні та регіональні. До Червоної книги заносять чотири категорії видів (у Міжнародній книзі вони розміщені на сторінках різного кольору):

1 - зникаючі - знаходяться під загрозою зникнення (розміщені на сторінках червоного кольору);

2 - рідкісні - збереглися на обмеженій території та у невеликих кількостях (на білих сторінках);

3 - види, чисельність яких швидко скорочується (жовті сторінки);

4 - невизначені - даних про їх стан немає, але вони віднесені до рідкісних (сірі сторінки).

Категорія відновлених до певної чисельності видів і врятованих від зникнення заноситься

окремо на зелені сторінки книги.

До Червоної книги УРСР (1980 р.) включено 151 вид вищих рослин, поширених в Україні. Природоохоронні заходи потрібно скеровувати на створення умов для їх відновлення та поширення. До таких належать: заборона збору і використання для практичних цілей, розширення сітки заповідних територій, вирощування в культурі та колекціонування у ботанічних садах, підвищення відповідальності за шкоду і знищення їх у природних місцезростаннях, дотримування правил використання заповіднихтериторій,регульований туризм, боротьба з браконьєрством, просвітницька робота та інші.

Особливої охорони потребують види, занесені в Червону книгу України. Зокрема, айстра альпійська, арніка гірська, беладона звичайна, едельвейс альпійський, дзвоники карпатські, дріада восьмипелюсткова, бузок східнокарпатський, рододендрон східнокарпатський, шафран білоквітковий, нарцис вузьколистий, родіола рожева, які зростають у Карпатах та на Закарпатті.

До цього списку включені також численні види рослин інших регіонів України. В них варто наголосити на таких, як еритроній собачий зуб, горицвіт весняний, рябчик великий, підсніжник звичайний, любка дволиста, лілія лісова, вовчі ягоди пахучі, вовчі ягоди Софії, пізньоцвіт осінній, лунарія оживаюча, косарики болотні, скополія карніолійська, сон великий.

Охороні підлягають також різні види тирличів, крокусів, що масово і повсюдно винищуються. Окрім вказаних видів рідкісних рослин, до таких віднесені різні види зозулинців, пальчатокорінників, офрису (з родини зозулинцевих), дикі види тюльпанів. Враховуючи особливості місцезростань, високу декоративність, що зумовлюють прогресуюче різке скорочення чисельності і поширення в різних регіонах, під особливу охорону необхідно взяти латаття біле (водяну лілію), латаття жовте (глечики) та інші водно- болотні рослини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити