Основи популяційної екології

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

3.2. Перекривання екологічних ніш популяцій


Екологічні ніші двох різних популяцій, утворених особинами різних видів, можуть бути ідентичними або відмінними. Перекривання ніш залежить від характеру використання обома популяціями одних і тих самих ресурсів середовища і конкуренції між ними. Екологічні ніші популяцій можуть перекриватися повністю, частково, дотикатися або розмежовуватися (рис.

3.2).

Повне перекривання (рис. 3.2-А) спостерігається тоді, коли обидві популяції характеризуються ідентичними нішами. Це означає, наприклад, що на одній обмеженій території, в одній екосистемі не може бути двох мирно існуючих хижаків, якщо вони живляться одним і тим самим видом жертви протягом тривалого періоду. У цьому випадку їхні харчові ніші перекриваються повністю, домінуючий витіснить слабшого або, зберігаючи свою перевагу, буде співіснувати з конкурентом.

Фундаментальні ніші обох популяцій можуть перекриватися частково, коли частина ресурсів середовища використовується спільно, а інша частина - лише однією з них (рис. 3.2- Б, В). У цьому випадку спостерігається співіснування, за умов якого домінуючий конкурент займає зону перекривання ніш.

Фундаментальні ніші можуть лише дотикатись одна до одної, що може бути наслідком уникання конкуренції особинами обох популяцій (рис. 3.2-Г).

Якщо ж фундаментальні ніші обох популяцій різні, перекривання їх не відбувається, вони відмежовані, розділені (рис. 3.2-Д).


Рис. 3.2. Випадки можливих взаємних ніш, проілюстровані задопомогою поняття щільності і пристосованості (зліва) та моделей теорії множин (справа):

А - ніша всередині ніші. Ніші виду 2 (S 2) розташовані всередині ніші 1 (Si). Можливі два наслідки

конкуренції:

1) якщо вид 2 має перевагу (переривчаста лінія), то він буде співіснувати при неповному використанні

спільних ресурсів з видом 1;

2) якщо переваги має вид 1 (суцільні лінії), то він буде використовувати весь градієнт ресурсів, а вид 2

буде витіснений;

Б - перекривання ніш однакової ширини. Конкуренція однакова

в обох напрямках;

В - перекривання ніш неоднакової ширини. Конкуренція неоднакова у двох напрямках, оскільки

частина простору ніш, яка входить до області перекривання, у виду 2 більша, ніж у виду 1;

Г - прилягання ніш. Пряма конкуренція неможлива, але подібне може бути наслідком її уникання;

Д - повний розділ ніш. Конкуренція неможлива і її важко навіть

передбачити.

Трактування перекривання ніш Хатчинсоном (1975) базується на умовах, що середовище повністю насичене особинами популяцій і перекривання не може бути тривалим; у конкуренції на спірній території ніші виживає тільки один вид.

Недоліком таких тверджень є те, що в природі ніші часто перекриваються, а конкурентне виключення не відбувається, оскільки конкуренти ізолюються певним чином один від одного.

Якщо є надлишок ресурсів, то обидві популяції можуть певний час використовувати їх одночасно, не завдаючи шкоди одна одній. Тому важливою причиною перекривання ніш є ступінь насичення середовища особинами і його здатність забезпечити їх вимоги.

Диференціювання за екологічними нішами є важливою умовою формування стійких угруповань рослин і тварин. Воно забезпечує співіснування різних видів в одному біоценозі. Екологічні ніші рослин часто збігаються, оскільки вони прив’язані до однієї території і мають спільні джерело живлення і енергії.

Особливості способу життя і живлення тварин визначають значну розбіжність екологічних ніш в межах однієї екосистеми (рис. 3.3).

При створенні штучних біоценозів важливо враховувати диференціювання видів за екологічними нішами, що є основою їх стійкості, оптимального функціонування і високої продуктивності.

Розуміння законів життя популяції є дуже важливим, оскільки в природі всі види існують лише у формі популяцій.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити