Бухгалтерський облік

ПЕРЕДМОВА


Входження України в світову економічну систему включає, поряд з іншим, необхідність побудови бухгалтерського обліку із урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку.

Виходячи із об'єктивної потреби трансформації обліку, за останні роки в Україні були зроблені суттєві кроки у даному плані: прийнято Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджено Міністерством фінансів України відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і новий План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій і інструкцію про його застосування. Вказані зміни зробили суттєвий поступ у переосмисленні місця і ролі бухгалтерського обліку в системі управління як підприємством, так і економікою країни в цілому.

Підручник написано у відповідності з програмою вивчення курсу “Бухгалтерський облік” і з урахуванням змін у законодавчих і нормативних актах, які врегульовують питання ведення обліку на підприємствах всіх форм власності та видів діяльності. В ньому у розрізі тем висвітлено облік необоротних активів, запасів, оплати праці, витрат виробництва, грошових коштів, фінансових інвестицій, власного капіталу, розрахунків, а також доходів і результатів діяльності підприємства.

Висвітлення передбачених змістом тем здійснюється у найбільш доступній для сприйняття читачем формі, оскільки поряд із теоретичними викладками у підручнику в значній кількості наводяться приклади, які сприяють засвоєнню матеріалу, а також широко представлені первинні облікові документи і облікові регістри, знання типових форм і вимог, щодо оформлення яких, є теж дуже важливим для майбутнього спеціаліста з обліку. З метою полегшення користування підручником основні поняття, терміни і ключові моменти в тексті виділено напівжирним шрифтом.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити