Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 2.

Облік виробничих запасів

2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів

2.3.2. Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі


Розглядаючи питання обліку наявності і руху виробничих запасів, окрему увагу треба приділити обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі, документальне оформлення операцій з якими має деякі особливості.

Для початку зауважимо, що в процесі утримання тварин на вирощуванні та відгодівлі як, зокрема, у розрізі конкретних груп тварин, так і їх вікових групах, постійно відбуваються зміни. Кількість тварин може збільшуватися внаслідок отримання приплоду, купівлі тварин та ін., а також зменшуватися внаслідок вибраковки, продажу, падіжу і т.п.

Особливого значення при організації обліку тварин треба надавати обліку отримання приплоду. Так, документом, за допомогою якого здійснюється оприбуткування приплоду тварин, є “Акт на оприбуткування приплоду тварин”. Акт складається у двох екземплярах працівниками ферми за участю зоотехніка і ветеринарного лікаря.

В спеціалізованих господарствах по утриманню звірів при отриманні приплоду складається “Накопичувальний акт на оприбуткування приплоду звірів”.

Переведення тварин із однієї вікової групи до іншої оформляється за допомогою документа “Акт на переведення тварин із групи в групу”. Вибракування тварин із основного стада (які обліковуються на рахунку 10 “Основні засоби”) і переведення їх на відгодівлю здійснюється за допомогою документа “Акт на вибраковку тварин із основного стада”.

Оприбуткування на ферму придбаних господарством тварин зі сторони здійснюється на підставі документа “Товарно-транспортна накладна”, яка супроводжує вантаж, а за умов купівлі племінних тварин до вказаного документа постачальником додається також “Племінне свідоцтво”.

В свою чергу вибуття тварин із ферми внаслідок забою, падіжу або вимушеної прирізки оформляють за допомогою документа “Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка, падіж)”, який як і всі інші вищевказані документи по обліку руху тварин оформляється у двох екземплярах за обов’язковою участю зоотехнічно-ветеринарних працівників.

На підставі даних із первинних документів, які засвідчують або надходження, або вибуття тварин по конкретній фермі, здійснюються записи до “Книги обліку руху худоби та птиці”.

Для узагальненого відображення змін, які відбулися протягом календарного місяця, керівник структурного підрозділу (ферми) подає до бухгалтерії господарства “Звіт про рух худоби та птиці”, до якого додаються всі первинні документи, за допомогою яких було зафіксовано ті чи інші зміни у кількісному складі тварин та птиці.

На підставі узагальненого звіту в бухгалтерії робляться необхідні відмітки у “Відомість аналітичного обліку тварин”, яка відкривається окремо на кожну групу тварин.

Узагальнена інформація із відомостей аналітичного обліку тварин знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналах-ордерах № 4 і № 5, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у Відомості 2-М (див. дод. А 2).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити