Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 5.

Облік праці та її оплати

5.4. Утримання із заробітної плати


Сума, яка нарахована працівнику за виконану роботу, і сума, яка належить до виплати, як правило, відрізняються одна від одної на суму проведених утримань із оплати праці.

Утримання із заробітної плати можуть бути:

1) обов’язкові — ті, які можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України (прибутковий податок, утримання до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду страхування на випадок безробіття, а також утримання за рішенням суду на користь юридичних та фізичних осіб);


Зразок 5.3


2) утримання, які здійснюються за ініціативою підприємства (для погашення невитраченого і своєчасно не повернутого авансу, виданого на службове відрядження або на господарські потреби; при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже отримав відпустку; при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству та ін.).

При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань, передбачених законодавством України, не може перевищувати 50% (а в окремих випадках і 70%) заробітної плати.

Нормативними документами, які визначають порядок та розміри здійснення зборів до фондів соціального спрямування, а також прибуткового податку із доходів працівників є:

- Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” №400/97-ВР від 26.06.97 р.

- Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням “від 18.01.2001 р. № 2240 - III.

- Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття “від 2.03.2000 р. № 1533 - III.

- Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. №889-ІУ;

- Постанова Кабінету міністрів України “Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” № 116 від 22.01.1996 р.

Увага! Враховуючи часті зміни у нормативних актах, порядок утримання і ставки в підручнику не наводяться! По даному питанню краще ознайомитися або на лекціях по даному курсу, або із зазначених першоджерел на той момент, коли виникне у цьому потреба!

Кореспонденція рахунків при здійсненні утримань із заробітної плати представлена у наступному пункті даної теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити