Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 7.

Облік витрат діяльності

7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності


Окрім операційної діяльності, підприємства здійснюють також іншу звичайну діяльність. Витрати іншої звичайної діяльності включають в себе:

- дії підприємства, які призводять до змін у структурі власного і позикового капіталу, в результаті яких виникають фінансові витрати;

- отримання підприємством збитків від участі в капіталі інших підприємств;

- витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо із виробництвом або реалізацією продукції, робіт, послуг.

7.2.1. Облік фінансових витрат


До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до співвартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”).

На рахунку 95 “Фінансові витрати” ведеться облік витрат на проценти та інших витрат підприємства, пов’язаних із запозиченнями.

Рахунок 95 “Фінансові витрати” має такі субрахунки:

951 “Відсотки за кредит”;

952 “Інші фінансові витрати”.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати” а також на рахунки обліку витрат з придбання, будівництва, створення, виготовлення, виробництва, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”.

На субрахунку 951 “Відсотки за кредит” ведеться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 “Інші фінансові витрати” ведеться облік витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Типова кореспонденція рахунків по обліку фінансових витрат наведена у табл. 7.4.

Документальним підтвердженням здійснення фінансових витрат виступають: договір на отримання кредиту у банку, виписка банку (див. зразок 3.18.), яка засвідчує сплату відсотків.

Щомісячне списання фінансових витрат на результати фінансових операцій здійснюється на підставі довідки (розрахунку), оформленої працівниками бухгалтерії.

Узагальнення даних по обліку фінансових витрат здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі II Відомості 5-М (див. дод. А 5).


Таблиця 7.4.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку

фінансових витрат


п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано відсотки за користування банківським кредитом

951 “Відсотки за кредит”

684“Розрахунки за нарахованими відсотками”

2.

Сплачено банку відсотки за користування кредитом

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

31 “Рахунки в банках”

3.

Нараховано відсотки по векселю, який видано постачальнику

952 “Інші фінансові витрати”

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

4.

Відображено витрати, які пов’язані із залученням позикового капіталу (витрати, пов’язані із випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів)

952 “Інші фінансові витрати”

31 “Рахунки в банках”

5.

Відображено заборгованість за відсотками за користування об’єктом, отриманим у фінансову оренду

952 “Інші фінансові витрати”

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

6.

Відображено премію за фінансовою інвестицією

952 “Інші фінансові витрати”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

7.

Списано фінансові витрати на фінансові результати

792 “Результат

фінансових

операцій”

95 “Фінансові витрати”Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити