Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 9.

Облік доходів і результатів діяльності

9.2. Організація обліку доходів

9.2.8. Облік доходів майбутніх періодів


Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів”.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.

За кредитом рахунку 69 “Доходи майбутніх періодів” відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом — їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.


Рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

30 “Каса” 16 “Довгострокова дебіторська

заборгованість”

31 “Рахунки в банках” 30 “Каса”

70 “Доходи від реалізації” 31 “Рахунки в банках”

74 “Інші доходи” 37 “Розрахунки з різними

дебіторами”

48 “Цільове фінансування і

цільові надходження”


Узагальнення даних по рахунку 69 “Доходи майбутніх періодів” здійснюється при журнально-ордерній формі у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку — у розділі І Відомості 3- М (див. дод. А 3).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити