Бухгалтерський облік

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 9.

Облік доходів і результатів діяльності

9.3. Облік фінансових результатів


Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 “Фінансові результати”.

За кредитом рахунку 79 “Фінансові результати” відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Рахунок 79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

791 “Результат операційної діяльності”;

792 “Результат фінансових операцій”;

793 “Результат іншої звичайної діяльності”;

794 “Результат надзвичайних подій”.

На субрахунку 791 “Результат від операційної діяльності” визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Іншій операційний дохід”), за дебетом — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”).

На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від участі в капіталі”.

На субрахунку 793 “Результат від іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунку 97 “Інші витрати”.

На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами”, субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукція”, 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва” із кредитом рахунків класу 8 “Витрати за елементами” у порядку закриття цих рахунків.

Типова кореспонденція рахунків по обліку фінансових результатів представлена у табл. 9.6.


Таблиця 9.6.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку фінансових результатів


п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

791 “Результат операційної діяльності”

1.

Віднесено на результат операційної діяльності:- собівартість реалізації

791

90

- загально-виробничі витрати (нерозподілену частину)

791

91

- адміністративні витрати

791

92

- витрати на збут

791

93

- інші витрати операційної діяльності

791

94

- доходи від реалізації

70

791

- інший операційний дохід

71

791

792 “Результат фінансових операцій”

2.

Віднесено на результат фінансових операцій:- фінансові витрати

792

95

- втрати від участі в капіталі

792

96

- дохід від участі в капіталі

72

792

- інші фінансові доходи

73

792

793 “Результат іншої звичайної діяльності”


3.

Віднесено на результат іншої звичайної діяльності:
- інші витрати

793

97


- інші доходи

74

793


794 “Результат надзвичайних подій


4.

Віднесено на результат надзвичайних подій:
- надзвичайні витрати

794

99


- надзвичайні доходи

75

794


Визначення прибутку підприємства


5.

Відображено податок на прибуток, який підлягає сплаті до бюджету

79

98


6.

Визначено:
- нерозподілений прибуток

79

44


- непокритий збиток

44

79


Узагальнення даних по обліку фінансових результатів здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у розділі III Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити