Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

ПЕРЕДМОВА


Ринкова економічна система вимагає підготовки економічних кадрів, які досконало розуміють закономірності ринкових відносин, швидко і досконало в них орієнтуються, вміють підготувати обґрунтовані рекомендації щодо прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Бухгалтерський облік — це одне з головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна якість бухгалтерської інформації може призвести до невірних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечую контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, у зв’язку з чим є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.

На будь якому підприємстві облік та звітність займають центральну позицію, оскільки цифри свідчать про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Знати бухгалтерський облік необхідно не лише бухгалтерам, але і менеджерам всіх рівнів, оскільки він допомагає краще зрозуміти ці цифри, працювати з ними більш ефективно.

Науково поставлений на підприємстві облік є основою для реалізації функції контролю і аналізу господарської діяльності. Облік повинен забезпечити повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також, на базі аналізу, сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.

Ціцерон1 називав філософію культурою розуму. З таким же правом бухгалтерський облік можна назвати культурою бізнесу. Професія бухгалтера не допускає до себе слабких тілом і убогих душею і знаннями. Бухгалтерський облік — це робота, про яку можна сказати словами Данте2:

Тут надо, чтоб душа была тверда,

Тут страх не должен подавать совета.

Бухгалтерський облік, в широкому його розумінні, є основною інформаційною базою для пізнання людиною економічної дійсності, він ставить нові проблеми, розкриває нові можливості, спонукає до дій, про які ще вчора не було уявлення.

Сьогодні в соціально-економічному житті нашої країни відбуваються значні перетворення. Країна створює ринкову економіку. Підприємства набувають статус самостійності. Госпрозрахунок і самофінансування складають норму життя підприємств. Господарювання пов’язується із справедливим бажанням господаря самому розпоряджатися своїми коштами.

В зв’язку з такими змінами зростають вимоги до підготовки фахівців економічних професій, в тому числі й спеціалістів з бухгалтерського обліку.

Зважаючи на важливість бухгалтерської служби у розвитку економіки України, значний внесок працівників бухгалтерської служби у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, зростання національної економіки Указом Президента України від 18 червня 2004 р. № 662/2004 в Україні встановлено професійне свято — День бухгалтера, яке відзначається щорічно 16 липня.

Пропонований посібник “Бухгалтерський облік” призначений, насамперед, для студентів економічних спеціальностей і включає найбільш важливі для спеціалістів такого профілю питання бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах, що знаходяться на загальній системі оподаткування та застосовують загальний План рахунків та рекомендовані Міністерством фінансів регістри бухгалтерського обліку.

Посібник готувався досить ретельно і матеріал відповідає нормативним актам України з питань бухгалтерського обліку та податкових розрахунків станом на 1 квітня 2006 року, а тому може бути використаний у практичній діяльності бухгалтерів, аудиторів та ревізорів, викладачів дисципліни.

Водночас, автор попереджує практичних користувачів у тому, що існуюча нормативна база з бухгалтерського обліку досить швидко змінюється, а тому окремі положення викладені в посібнику на дату використання можуть не відповідати новій нормативній базі, що може призвести до ускладнень у стосунках з фіскальними органами. Крім того, до таких же ускладнень може призвести і нерелевантне (недоречне) використання викладеного матеріалу, а тому автор не відповідає за наслідки практичного його використання без попереднього консультування з ним чи іншим кваліфікованим спеціалістом, або без звернення до існуючої на дату використання нормативної бази.1 Ціцерон (Cicero) Марк Туллій (106—43 роки до нової ери) — давньоримський політичний діяч, оратор, філософ і письменник.

2 Дайте Алігієрі (12.05.1265—14.09.1321) — великий італійський поет.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити