Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.9. Перегляд умов договору


У процесі реалізації готової продукції, товарів, послуг підприємствам-покупцям можуть надаватись різні знижки: постійним клієнтам, за обсяг купівлі, вчасну оплату, готівковий платіж тощо. Так маркетологи називають знижками “сконто” знижки, які надаються за дострокове здійснення платежів у порівнянні з договірними строками. Розмір таких знижок, залежно від строку платежу, звичайно встановлюється на рівні 3—5 %.

Перегляд умов договору регламентується законами з оподаткування та Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 703 “Про деякі заходи щодо вдосконалення договірних взаємовідносин та проведення заліку взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності і оформлення розрахунків векселями”. Постановою було рекомендовано підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності, провести до 1 серпня 1996 р. перегляд умов договорів, в тому числі бартерних, з резидентами на поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги) для зменшення сум зобов’язань за домовленістю сторін з відображенням зменшення сум зобов’язань за договорами у кредиторів на зменшення доходів, а у боржників — на збільшення фінансових результатів, а також періодично переглядати умови договорів з врахуванням інфляційних процесів, взаємодії цінового фактору і додержання вказаних вимог.

При зміні умов договору, на підставі підписаного сторонами документу, в якому зафіксована згода про зменшення зобов’язань за раніше відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги, сума зменшення зобов’язань у кредитора відображається за дебетом субрахунку 704 “Вирахування з доходу”, а за кредитом відображається сума списання дебетових оборотів на рахунок фінансових результатів.

Підприємства-дебітори на підставі підписаного сторонами документа, в якому зафіксована згода про зменшення зобов’язань за раніше одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, суму зменшення зобов’язань відображають за дебетом рахунку розрахунків та кредитом рахунку 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

Показники виручки від реалізації і фінансових результатів у бухгалтерській звітності відображаються в тому періоді, в якому проведені записи по зменшенню зобов’язань.

Згідно з пп. 4.5.1 Закону України “Про податок на додану вартість”, у разі коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів (послуг).

У зворотному порядку відбувається перегляд сум податкових зобов’язань при збільшенні суми компенсації продавцю.

Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку — постачальника при зміні компенсації вартості товарів (послуг), наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише:

а) при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості;

б) при перегляді цін, пов’язаних з гарантійними замінами товарів.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 632 ЦКУ зміна ціни договору після його виконання не допускається. Під виконанням договору розуміється, що продавець поставив товар, а покупець його оплатив.

Бухгалтерські проводки, пов’язані зі зміною умов договору наведено в табл. 9.20.


Таблиця 9.20.

Основні проводки при зміні умов договору (зменшена сума договору на 1200 грн. з ПДВ)


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Бухгалтерські проводки у продавця

Відображено зменшення суми договору

7041

361

1200

Зменшення податкових зобов’язань у зв’язку з зменшенням суми договору

[704]

[641]

[200]

Списання дебетових оборотів за рахунком 704 (зменшення валового доходу)

791

704

1000

Бухгалтерські проводки у покупця

Відображено суму зменшення зобов’язань

631

719

1200

Відображено зменшення зобов’язань з ПДВ

[641]

[719]

[200]

Суму зменшення зобов’язань за винятком ПДВ списано за збільшення фінансових результатів (валового доходу)

719

791

1000

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити