Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН


Додаток 2 до розділу 9. Пам’ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету1


1. Поле “Призначення платежу” слід заповнювати таким чином:

поле № 1:

друкується службовий код (знак) “*” (ознака бюджетного платежу);


поле № 2:

друкується розділовий знак “;”;

друкується код виду сплати (формат ссс — тризначне число);


поле № 3:

друкується розділовий знак “;”;

у разі здійснення сплати за третіх осіб друкується ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється така сплата, в іншому випадку проставляється знак пробілу:

а) ідентифікаційний код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

б) номер за Державним реєстром фізичних осіб (ДРФО) (завжди має 10 цифр);

в) номер згідно з Тимчасовим реєстром ДПА (завжди має 9 цифр);


поле № 4:

друкується розділовий знак

друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі (за винятком інформації про надходження коштів від оренди державного майна). Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля “Призначення платежу” електронного розрахункового документа Системи електронних платежів НБУ, при цьому використання символу не допускається;

у разі сплати бюджетного платежу в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету бюджетної класифікації.

У разі проведення повернення (відшкодування) або перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший за висновками органів державної податкової служби поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:


поле № 5:

друкується розділовий знак

друкується дата реєстрації в ДПІ висновку, на підставі якого

здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший

бюджетний рахунок) коштів (формат — ДД.ММ.РРРР), платником податків поле № 5 не заповнюється;


поле № 6:

друкується розділовий знак “;”;

друкується номер реєстрації в ДПІ документа, на підставі якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок) коштів, платником податків поле № 6 не заповнюється.

У разі сплати коштів за оренду державного майна платник (орендар) в обов'язковому порядку в полі № 4 друкує реквізити таким чином: код доходів державного бюджету, код за ЄДРПОУ орендодавця, код за ЄДРПОУ орендаря — юридичної особи або номер за ДРФО орендаря — фізичної особи — підприємця, номер договору оренди, дата укладання договору оренди, код за ЄДРПОУ органу приватизації, вид орендної плати. Реквізити відділяються один від одного символом дата зазначається у форматі «ДД/ММ/РР», де ДД — день місяця, ММ — місяць року, РР — дві останні цифри року. Пропуск реквізитів не допускається. Код за ЄДРПОУ органу приватизації заповнюється згідно з переліком, затвердженим та оприлюдненим Фондом державного майна України. Код за ЄДРПОУ доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8, а номер за ДРФО завжди має 10 цифр.


поле № 7:

друкується розділовий знак “;”;

резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державного казначейства (державної податкової служби) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.


2. Приклади заповнення поля “Призначення платежу” в розрахунковому документі:

а) сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу з ПДВ:

1 — службовий код (“*”);

2 — код виду сплати (“101” — сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 — ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється сплата (не заповнюється - платник сплачує платіж особисто);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.


б) сплата банком “Унікс” суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу з податку на прибуток за підприємство “Прилад”, яке має код 30110239:

1 — службовий код (“*”);

2 — код виду сплати (“101” — сплата суми податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 — ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється сплата (“30110239” — підприємство “Прилад”, яке має код 30110239);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.


в) повернення коштів (надміру сплаченої суми) платнику податків органами Державного казначейства за платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі повернення платнику коштів, сплачених за податком на прибуток. Платіжне доручення виписується на підставі висновку №254 від 10.05.2002:

1 — службовий код (“*”);

2 — код виду сплати (“107” — повернення зайво сплачених коштів);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку (“10.05.2002”);

6 — реєстраційний номер висновку (“254”);

7 — не заповнюється.


г) перерахування коштів (надміру сплаченої суми) з одного бюджетного рахунку на інший органами Державного казначейства за платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок сплати акцизного збору. Платіжне доручення виписується на підставі висновку № 623 від 10.05.2002:

1 — службовий код (“*”);

2 — код виду сплати (“108” — перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку (“10.05.2002”);

6 — реєстраційний номер висновку (“623”);

7 — не заповнюється.


ґ) відшкодування ПДВ за висновками органів державної податкової служби.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі відшкодування ПДВ згідно з висновком № 125 від 19.04.2002:

1 — службовий код (“*”);

2 — код виду сплати (“110” — відшкодування ПДВ на рахунок платника);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку (“19.04.2002”);

6 — реєстраційний номер висновку (“125”);

7 — не заповнюється.


д) погашення податкового боргу з ПДВ згідно з процедурою, передбаченою Порядком проведення розрахунків щодо відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1270:

1 — службовий код (“*”);

2 — код виду сплати (“101” — сплата податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — заповнюється номер постанови КМУ, яка встановлює спеціальний режим погашення податкового боргу;


е) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою — підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів доходів державного бюджету 220800200, 220800300).

Приклад заповнення поля № 4 «Призначення платежу»:

*22080200*00000000*11111111+*№ 150*07.07.2004.*22222222*1*

*22080300*00000000*11111111+*№ 150*07.07.2004.*22222222*1*

*22080200*00000000*3333333333 *№ 150*07.07.2004.*22222222*1*

*22080300*00000000*3333333333 *№ 150*07.07.2004.*22222222*1*

22080200, 22080300 — коди доходів державного бюджету;

00000000 — код за ЄДРПОУ орендодавця;

11111111 — код за ЄДРПОУ орендаря — юридичної особи, 3333333333 — номер за ДРФО орендаря — фізичної особи — підприємця;

№ 150 — номер договору оренди;

07.07.2004. — дата укладання договору оренди;

22222222 — код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 — орендна плата (види орендної плати: 1 — орендна плата, 2 — пеня, 3 — авансовий платіж, завдаток);


є) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та господарським товариством (фізичною особою — підприємцем).

Приклад заповнення поля № 4 «Призначення платежу»:

*22080100*11111111*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080200*11111111*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080300*11111111*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080100*3333333333*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080200*3333333333*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

*22080300*3333333333*№ 150*07.07.04.*22222222*1*

22080100, 22080200, 22080300 — коди доходів державного бюджету;

11111111 — код за ЄДРПОУ орендаря, 3333333333 — номер за ДРФО орендаря — фізичної особи — підприємця;

№ 150 — номер договору оренди;

07.07.2004. — дата укладання договору оренди;

22222222 — код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 — орендна плата (види орендної плати: 1 — орендна плата, 2 — пеня, 3 — авансовий платіж, завдаток).


3. У разі сплати бюджетного платежу готівкою за квитанцією при формуванні відповідного розрахункового документа установою банку, що приймає квитанцію, поле “призначення платежу” заповнюється наступним чином.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі сплати фізичною особою з ідентифікаційним номером 1234567890 плати за землю готівкою за квитанцією:

1 — службовий код (“*”);

2 — код виду сплати (“101”— сплата податкового зобов'язання (штрафної санкції) або податкового боргу) — з графи “код виду платежу” квитанції;

3 — ідентифікаційний номер платника, щодо платежу якого формується розрахунковий документ, — з графи “ідентифікаційний номер” квитанції;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу — з графи “призначення платежу” квитанції;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.


4. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим розрахунковим документом.

5. У разі заповнення поля “Призначення платежу” з порушенням вимог, визначених у даній пам’ятці, розрахунковий документ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує податкове зобов’язання (штрафну санкцію) або податковий борг (код виду сплати 101).

6. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до податкового органу за місцем реєстрації.

7. Список кодів видів сплати, які вказуються в полі “Призначення платежу”, наведено в таблиці 2.1.1 Додаток 2 до Порядку передачі банками інформації про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків, закриття та зміну рахунків клієнтів — платників податків до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету


Таблиця 2.1.

Список кодів видів сплати


Код

сплати

Вид сплати

101

Сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу*

106

Сплата пені*

107

Повернення зайво сплачених коштів

108

Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

109

Оплата податкового векселя*

110

Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111

Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

116

Сплата процентів за користування податковим кредитом*

117

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів підприємства-банкрута

118

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника, що перебувають в податковій заставі

119

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника за рішенням суду

120

Погашення податкового боргу за рахунок ПДВ, відшкодованого на рахунок кредитора

121

Сплата адміністративного штрафу*

122

Стягнення податкового боргу за податковим зобов'язанням (штрафною санкцією)

123

Стягнення пені

124

Стягнення несплачених процентів за користування податковим кредитом

* Використовуються при заповненні розрахункових документів платниками податків. Начальник Головного управління інформатизації та обліку+М. І. Семирга


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити