Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.13. Питання для самоконтролю


1. Завдання обліку фінансових результатів.

2. Облік відстрочених податкових активів та зобов'язань.

3. Облік додатково вкладеного капіталу.

4. Облік доходів майбутніх періодів.

5. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

6. Облік іншого додаткового капіталу.

7. Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень

8. Облік неоплаченого капіталу.

9. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

10. Облік податку на прибуток.

11. Облік покриття збитків.

12. Облік розрахунків з учасником при виході його з ТОВ.

13. Облік резервного капіталу.

14. Облік фінансових результатів.

15. Облік формування й руху статутного капіталу в акціонерних товариствах 16.Облік формування й руху статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.

17. Облік цільового фінансування і цільових надходжень.

18. Обліку прибутку, використаного у звітному році.

19. Облік вилученого капіталу.

20. Поняття і призначення пайового капіталу.

21. Поняття і призначення статутного капіталу і завдання обліку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити