Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.14. Задачі для розв’язання


Задача 10.1. Підприємство виступило одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно з засновницькими документами воно вносить до статутного капіталу ТОВ сировину, закупівельна вартість якої з ПДВ 12 тис. грн. та грошові кошти у сумі 5 тис. грн. Частка у статутному капіталі ТОВ складає 60 %.

Зробити бухгалтерські проводки з придбання сировини та передачі сировини і коштів у статутний капітал ТОВ. Вказати первинні документи, які необхідні для відображення господарських операцій в обліку.


Задача 10.2. Підприємство вирішило придбати під забудову земельну ділянку, вартість якої 100 тис. гри. У зв’язку з відсутністю вільних коштів підприємство оголосило випуск 100 акцій по 1000 грн., які реалізувало по 1100 грн. за акцію.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 10.3. Акціонерне товариство за посередництва торговця цінними паперами викупило у акціонерів власні акції (номінальна вартість однієї акції — 20 грн.): 1500 — за ціною 24 грн. за одну акцію готівкою; 600 — за номіналом готівкою; 900 — за ціною 18 грн. за одну акцію (за безготівковим розрахунком). Торговцю цінними паперами за посередництво сплачено 150 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 10.4. Підприємство раніше викупило 1500 власних акцій (номінальна вартість однієї акції — 20 грн.) за загальну суму 36000 грн. 600 акцій анульовано, 400 продано за номіналом і 500 акцій по 18 грн. за одну.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 10.5. При заснуванні ВАТ оголошено статутний капітал у розмірі 1,3 млн. грн. і здійснено випуск 30 привілейованих 10 % акцій номіналом по 1000 грн. та 1000 простих акцій по 1000 грн. Реалізовано всі привілейовані акції за номінальною вартістю та 700 простих по 1050 грн. за одну. Нерозподілений прибуток ВАТ за рік становив 60 тис. грн., за рахунок якого нараховані і виплачені 45 тис. грн. дивідендів.

Розрахувати суми дивідендів на привілейовані та прості акції всього та на 1 акцію, розмір власного капіталу на кінець року та зробити можливі бухгалтерські проводки.


Задача 10.6. У ВАТ на кінець 200 р. знаходилась в обігу така кількість акцій: 8 % привілейовані акції — 3000 шт. номіналом по 40 грн. та прості акції — 9990 шт. номіналом по 10 грн. У першому кварталі наступного за звітним року оголошено і здійснено сплату за привілейованими акціями дивідендів у повній сумі готівкою та за простими акціями 10 % дивіденд (одна додаткова акція на 10 простих). Ринкова вартість акцій на кінець кварталу: привілейовані — 50 грн. за одну, прості — 15 грн. за одну.

Записати всі можливі проводки. Пояснити вплив кожних дивідендів на власний капітал ВАТ.


Задача 10.7. Три громадянина вирішили заснувати ВАТ. Зареєстровано інформацію про випуск акцій та оголошено передплату терміном 6 міс. на 10 тис. акцій номіналом по 100 гри з розміщенням акцій за номінальною вартістю та умовою внесення на момент підписки 30 % їх вартості грошовими коштами. За період передплати було підписано 8,4 тис. акцій, сплачено повністю — 7,2 тис. Проведено установчі збори, затверджено статут із зазначенням фактично сформованого статутного капіталу.

Визначити розмір зареєстрованого статутного і неоплаченого капіталу. Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 10.8. Акціонерне товариство викупило власні акції у акціонерів (номінал однієї акції— 100 грн.):

— 500 — за ціною 120 грн. за одну акцію готівкою;

— 600 — за номіналом готівкою;

— 700 — за ціною 90 грн. за одну акцію (за безготівковим розрахунком).

З викуплених акцій було анульовано 400, а останні реалізовано за безготівковим розрахунком по 110 грн. за акцію.

Зробити бухгалтерські записи. Які зміни відбулися у власному капіталі підприємства.


Задача 10.9. З ТОВ виходить учасник, доля якого в статутному капіталі 20 %. Його доля викуповується іншим учасником. Зареєстрований і сплачений статутний капітал у розмірі 100 тис. грн. Резервний капітал на початок звітного року 25 тис. грн., нерозподілений прибуток минулих років — 60 тис. грн.

Зробити бухгалтерські проводки. Вказати на первинні документи, які необхідні для відображення господарських операцій.


Задача 10.10. За даними податкової декларації нарахований податок на прибуток у сумі 100 тис. грн., а фінансовий результат до оподаткування склав 300 тис. грн.

Зробити бухгалтерські проводки та вказати на первинні документи, які необхідні на їх здійснення.


Задача 10.11. Підприємство у забезпечення наступних виплат відпусток нараховує 9% від сум нарахованої заробітної плати. За січень місяць нарахована заробітна плата 30 тис. грн. та сума відпускних 600 грн.

Зробити необхідні бухгалтерські проводки та вказати на первинні документи, які необхідні на їх здійснення.


Задача 10.12. Підприємством отримані з місцевого бюджету кошти на утримання дитячого садочка у сумі 10 тис. грн. За рахунок цих коштів закуплені та використані продукти харчування на суму 5 тис. грн. плюс ПДВ та нарахована зарплата працівникам дитячого садочка у сумі 2 тис. грн.


Задача 10.13. Державне підприємство отримало за рік прибуток у сумі 200 тис. гри після оподаткування. 45 % прибутку спрямовано до фонду економічного розвитку, 25 % — до фонду матеріального стимулювання, 15 % — до фонду соціального розвитку та 10 % перераховано до централізованого фонду, що створюється вищестоящим органом управління.

Відкрити необхідні субрахунки та зробити бухгалтерські проводки.


Задача 10.14. Вищестоящий орган управління перерахував державному підприємству 10 тис. гри на поповнення оборотних засобів. У статуті підприємства вказана фіксована величина статутного капіталу.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 10.15. Вищестоящий орган управління перерахував державному підприємству 100 тис. гри на поповнення оборотних засобів. У наказі вищестоящого органу вказано, що підприємство на цю суму має збільшити величину статутного капіталу.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 10.16. Підприємство А та підприємство Б сумісно вирішили збудувати адміністративний корпус. Будівництво здійснює підрядчик. Вартість будівництва з ПДВ — 600 тис. гри. Забудовником визначено підприємство А. Підприємство Б перерахувало підприємству А 360 тис. гри цільового фінансування будівництва. Після закінчення будівництва підприємство А передало належні підприємству Б приміщення.

Зробити бухгалтерські проводки у підприємства А та Б.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити