Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 11.

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ

11.7. Питання для самоконтролю


1. Види фінансових інвестицій.

2. Джерела фінансування інвестицій.

3. Економічна сутність капітальних інвестицій та їх класифікація.

4. Економічний зміст капітальних інвестицій і завдання обліку.

5. Завдання обліку фінансових інвестицій.

6. Класифікація капітальних інвестицій.

7. Методи обліку фінансових інвестицій: за справедливою вартістю; амортизованою собівартістю; участі в капіталі.

8. Облік витрат на капітальне будівництво.

9. Облік витрат на придбання і виготовлення інших необоротних матеріальних активів.

10. Облік витрат на придбання і виготовлення основних засобів.

11. Облік довгострокових фінансових інвестицій пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі.

12. Облік доходів і втрат від участі в капіталі.

13. Облік доходів і собівартості реалізованих фінансових інвестицій.

14. Облік інвестицій непов’язаним сторонам.

15. Облік інвестицій у придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів.

16. Облік інших фінансових доходів і витрат.

17. Облік капітального будівництва у замовника.

18. Облік капітального будівництва у підрядчика.

19. Облік некапітальних робіт.

20. Облік поточних фінансових інвестицій (еквівалентів грошових коштів, інших поточних фінансових інвестицій).

21. Обліку втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій.

22. Особливості обліку устаткування, що підлягає монтажу у процесі будівництва, і авансових платежів для фінансування капітального будівництва.

23. Підрядний, господарський і змішаний способи виконання робіт.

24. План капітальних інвестицій, проектно-кошторисна документація і план фінансування капітальних інвестицій.

25. Фінансові інвестиції: економічна суть і значення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити