Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 11.

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ

11.8. Задачі для розв’язання


Задача 11.1. Підприємство “А” викупило 35 % простих акцій підприємства “Б” за 480 тис. грн. За результатами року підприємство “Б” оголосило 200 тис. грн. чистого прибутку, з якого 60 тис. грн. виплатило підприємству А.

Відобразити операції у бухгалтерському обліку.


Задача 11.2. Підприємство “А” купує за номінальною вартістю 35 % привілейованих 10 % акцій підприємства “5і” за 240 тис. грн.

За результатами року підприємство “Б” оголосило 100 тис. грн. чистого прибутку та сплатило підприємству “А” належну суму дивідендів.

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.


Задача 11.3. Підприємство “А” інвестує тимчасово вільні кошти в облігації підприємства “Б”. 1.05.200_ р. воно придбало 200 облігацій по 940 грн., номіналом по 1000 грн., ставка відсотка — 10 % , відсотки сплачуються 4 рази на рік — 1.04, 1.07, 1.10, 1.01. Брокерська комісія 700 грн. Строк погашення облігацій — 1 січня наступного року.

Відобразити всі господарські операції бухгалтерськими проводками.


Задача 11.4. Підприємство “А” купило 3 тис. акцій підприємства “Б” за ціною 25 грн. за штуку. Брокерська комісія 650 грн. Доля куплених акцій у статутному капіталі підприємства “Б” складає 5 %.

На кінець року ринкова вартість акцій підприємства “Б” підвищилась до 32 грн. за одну.


Задача 11.5. Підприємство інвестує тимчасово вільні кошти в облігації іншого підприємства. 1.05.2005 р. воно придбало 200 облігацій по 1050 грн., номінальна вартість яких по 1000 грн., ставка відсотка — 10 % , строк погашення облігацій — 01.01.2006 p., відсотки сплачуються 4 рази на рік — 1.04, 1.07, 1.10,1.01. Брокерська комісія — 500 грн.

Відобразити бухгалтерськими проводками господарські операції на кожну дату.

Задача 11.6. Підприємство “А” 1 вересня 20__ р. купило 30 тис. акцій підприємства “Б” за суму 30 тис. грн., що становить 30 % загальної кількості акцій випущених підприємством “5”’. Метою придбання акцій був перепродаж у найбільш вигідний момент. 31 грудня підприємство “Б” оголосило та сплатило підприємству “А” дивіденди у сумі 0,20 грн. за одну акцію.

Розрахувати дохід від інвестицій та суму відшкодування вартості інвестицій. Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 11.7. Фінансові інвестиції підприємства “А” у підприємство “Б” 20 тис. грн., доля — 40 %.

1. Підприємство “5”’ отримало 100 тис. грн. прибутку до вирахування податку на прибуток;

2. Підприємство “Б” отримало 100 тис. грн. збитку.

Розрахувати прибуток чи втрати підприємства А та відобразити в обліку і звітності, дати пояснення, зробити висновки.


Задача 11.8. Керівник будівельного підприємства у грудні 20__ р. одночасно веде переговори з укладання 5-ти будівельних контрактів. На дату балансу укладено 3 контракти. Заробітна плата керівника за цей період становила 1200 грн., витрати на відрядження за укладеними будівельними контрактами — 600 грн., а неукладеними — 400 грн.

Відобразити в обліку витрати з укладання контрактів.


Задача 11.9. При будівництві школи споруджено тимчасову нетитульну споруду — огорожу. На будівництво огорожі витрачено будівельних матеріалів на суму 3000 грн. та нарахована заробітна плата робітникам — 1000 грн. Строк будівництва школи 18 місяців. Після завершення будівництва школи огорожа розібрана. За розбирання огорожі нараховано 300 грн. заробітної плати та оприбутковано будівельних матеріалів на суму 1200 грн.

Облікову політику щодо нарахування амортизації обрати самостійно.

Зробити бухгалтерські проводки та податкові розрахунки, пов’язані з здійсненими операціями.


Задача 11.10. При будівництві школи споруджено тимчасову нетитульну споруду — огорожу. На будівництво огорожі витрачено будівельних матеріалів на суму 3000 грн. та нарахована заробітна плата робітникам — 1000 грн. Строк будівництва школи 10 місяців. Після завершення будівництва школи огорожа розібрана. За розбирання огорожі нараховано 300 грн. заробітної плати та оприбутковано будівельних матеріалів на суму 1200 грн.

Облікову політику щодо нарахування амортизації обрати самостійно.

Зробити бухгалтерські проводки та податкові розрахунки, пов’язані з здійсненими операціями.


Задача 11.11. Підприємство власними силами будує контрольно- пропускний пункт. На будівництво витрачено будівельних матеріалів на суму 10 тис. грн., зарплати 5,0 тис. грн., послуги сторонніх організацій з ПДВ — 8,4 тис. грн.

Зробити бухгалтерські проводки за наведеними операціями.


Задача 11.12. Підприємством “А ” придбані акції підприємства “Б” в обмін на емітовані власні акції. Номінал акцій підприємства “Б” 10000 грн., а їх справедлива вартість 14000 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 11.13. Підприємством “А” придбані акції підприємства “Б” в обмін на готову продукцію. Справедлива вартість готової продукції 10000 грн., а виробнича собівартість — 9000 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 11.14. Підприємством “А” у липні 200 р. придбані акції підприємства “Ь” з метою продажу у найближчі 12 місяців. Вартість придбання становить 10000 грн. На дату складання звітності за 9 місяців справедлива вартість інвестицій становила 12000 грн., а на дату складання річної звітності — 9000 грн. У січні наступного року акції продані за 8000 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 11.15. На підприємстві виявлена нестача однієї простої акції, що призначена для продажу з вказаною номінальною вартістю 100 грн. Суму нестачі віднесено за рахунок винного. Первісна вартість однієї акції — 1 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити