Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ II.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

2.3. Оборотна відомість


Широко використовується у бухгалтерському обліку оборотна відомість. Оборотна відомість — це документ, що узагальнює дані поточного бухгалтерського обліку і являє собою таблицю, де показані дані про стан та зміну кожного виду засобів та/або джерел їх утворення, а також обсяг господарських процесів. Складають оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками. Розрізняють просту, шахову та повну форми оборотної відомості.

Проста форма оборотної відомості (табл. 2.1) містить шифри і назви синтетичних рахунків, сальдо за рахунками на початок періоду (дебетове — за активними, кредитове — за пасивними), оборот за період і сальдо за рахунками на кінець періоду. Шахова форма оборотної відомості складається у розрізі кореспондуючих рахунків (табл. 2.2). Повна шахова оборотна відомість поєднує в собі оборотну та шахову відомості та має форму, яка наведена в табл. 2.3.

В оборотних відомостях за аналітичними рахунками, наприклад за рахунком 201 “Сировина і матеріали”, наводяться залишки на початок періоду, надходження та видатки і залишок на кінець періоду. Надходження і видатки можуть деталізуватись за напрямками надходжень та видатків.


Таблиця 2.1.

Проста оборотна відомість


№ рахунка, субрахунку

Сальдо на___

Оборот

Сальдо на___

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Сума
Таблиця 2.2.

Шахова оборотна відомість


Дебет

рахунків

Кредит рахунків

Всього

оборотів

10

11

12

13

14

15

99

10


11


12


1399


Всього

оборотівТаблиця 2.3.

Повна шахова оборотна відомість


Дебет

рахунків

Сальдо на

Кредит рахунків

Оборот

Сальдо на

Д

К

10

11

12

13

14

99

Д

К

Д

К

10


11


12


13


1499


Всього

оборотів


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити