Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ XII.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.6. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань


Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань ведеться на однойменному рахунку 09. На цьому рахунку ведеться облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

Збільшення залишку на рахунку 09 “Амортизаційні відрахування” (надходження) відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів.

Зменшення залишку на рахунку 09 відображається на суму використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик тощо. При визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства тощо.

Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками використання амортизації:

— будівництво об’єктів;

— придбання (виготовлення) основних засобів;

— поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) основних засобів;

— придбання (створення) нематеріальних активів;

— погашення отриманих на капітальні інвестиції позик;

— інші капітальні роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити