Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ XII.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.8. Задачі для розв’язання


Задача 12.1. Підприємством придбано 20 бланків довіреностей на отримання матеріальних цінностей за 12 грн. з ПДВ та здано на склад. Зі складу виписано у бухгалтерію 6 довіреностей, з яких 5 використано при отриманні матеріальних цінностей у постачальника, одна повернена в бухгалтерію у зв’язку з простроченням строку отримання цінностей, пов’язаного з хворобою експедитора. При інвентаризації виявлено нестачу 2-х довіреностей на складі. Винним визнано комірника і з нього відшкодовано нанесений підприємству збиток.

Зробити бухгалтерські проведення.


Задача 12.2. Підприємство отримало в операційну оренду автомобіль. Вартість автомобіля, що відображена в акті на передачу автомобіля — З0 тис. грн.

Відобразити в обліку отримання автомобіля в операційну оренду та повернення його орендодавцю по завершенні її строку.


Задача 12.3. Підприємство отримало у банку короткостроковий кредит у сумі 60 тис. грн. строком на рік. Умовами кредиту передбачена сплата відсотків за користуванням ним у розмірі 18 % річних одночасно з погашенням кредиту. Під забезпечення кредиту заставлена адміністративна будівля первісна вартість якої 300 тис. грн., залишкова — 150 тис. грн.

Зробити бухгалтерські проводки з отримання та погашення кредиту.


Задача 12.4. Підприємство “А” продало підприємству “5”’ готову продукцію на суму 90 тис. грн. з ПДВ обліковою вартістю 70 тис. грн. з відстрочкою платежу на 6 місяців. У забезпечення наступних платежів отримало у заставу адміністративну будівлю первісна вартість якої 300 тис. грн., залишкова — 150 тис. грн. Через 6 місяців заборгованість підприємством “Б” погашена шляхом перерахування коштів на поточний рахунок підприємства “А”.

Зробити бухгалтерські проводки у підприємства “А” та підприємства “Б”.


Задача 12.5. Підприємство замовило і отримало 1000 бланків простих акцій із вказаною номінальною вартістю кожної 500 грн. Сплачено постачальнику за бланки акцій 800 грн. з ПДВ. 999 акцій продано за номінальною вартістю, а одна акція — нестача. Виявлено винну особу та відшкодовано нанесені збитки.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 12.6. Підприємство “А” прийняло на відповідальне зберігання від підприємства “і>” товар, продажна вартість якого 15 тис. грн. з ПДВ. Підприємство “Б” протягом місяця забрало з відповідального зберігання товар на суму 14,4 тис. грн., а на суму 600 грн. передало підприємству “А” у рахунок плати за зберігання.

Зробити проводки у підприємства “А”.


Задача 12.7. Підприємством прийняте устаткування для монтажу вартістю 50 тис. грн. Через місяць устаткування змонтоване і передане замовнику.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 12.8. Підприємством проданий опціон за 500 грн. на поставку в майбутньому товарів на 90 тис. грн. з ПДВ. При надходженні строку поставки товар поставлений.

Зробити бухгалтерські проводки з продажу опціону та поставки товару покупцю.


Задача 12.9. Підприємством куплений опціон за 500 грн. на отримання через півроку від постачальника товарів на суму 60 тис. грн. з ПДВ.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 12.10. Підприємство за перше півріччя 200 року нарахувало амортизацію необоротних активів у сумі 150 тис. грн. За цей же час використано на придбання основних засобів 30 тис. грн., на придбання нематеріальних активів — 1,5 тис. грн., на модернізацію основних засобів 60 тис. грн.

Зробити бухгалтерські записи на позабалансовому рахунку.


Задача 12.11. Підприємство отримало у банку кредит у сумі 10 тис. грн. під заставу автомобіля, первісна вартість якого 60 тис. грн., знос — 15 тис. грн. Через півроку повернено кредит та відсотки у сумі 1,0 тис. грн.

Зробити бухгалтерські проводки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити