Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ XII.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.9. Тести


1. Інформація, що накопичується на позабалансових рахунках у балансі підприємства:

а) відображається;

б) не відображається;

в) відображається лише в окремих випадках.


2. Інформація, що накопичена на позабалансових рахунках розкривається:

а) у балансі підприємства;

б) у звіті про фінансові результати;

в) у звіті про рух грошових коштів;

г) у звіті про власних капітал;

д) у примітках до звітності.


3. При відображенні інформації виробничими підприємствами на позабалансових рахунках застосовують:

а) діграфічний запис;

б) монографічний запис;

г) як монографічний, так і діграфічний записи.


4. Майно отримане в операційну оренду відображається на:

а) синтетичних рахунках;

б) на позабалансових рахунках;

в) як на синтетичних, так і на позабалансових рахунках.


5. Бланки суворого обліку на позабалансових рахунках обліковуються за:

а) первісною вартістю;

б) умовною вартістю;

в) справедливою вартістю;

г) залежно від виду бланку суворого обліку за первісною або умовною вартістю.


6. Матеріальні цінності, що прийняті на відповідальне зберігання:

а) підлягають інвентаризації підприємством, що прийняло їх на зберігання;

б) не підлягають інвентаризації підприємством, що прийняло їх на зберігання;

в) підлягають інвентаризації підприємством, що прийняло їх на зберігання лише у разі настання надзвичайної події.


7. Списана дебіторська заборгованість обліковується:

а) на балансових рахунках;

б) на позабалансових рахунках;

в) як на балансових, так і позабалансових рахунках.


8. Майно підприємства, яке оформлене договорами застави обліковується:

а) на балансових рахунках;

б) на позабалансових рахунках;

в) як на балансових, так і позабалансових рахунках.


9. Збільшення залишку гарантій та забезпечень наданих відбувається:

а) при видачі гарантій та забезпечень;

б) при погашенні заборгованості, на яку вони були надані;

в) при ліквідації гарантійного договору.


10. Облік амортизаційних відрахувань ведеться:

а) лише на балансових рахунках;

б) лише на позабалансових рахунках;

в) як на балансових так і на позабалансових рахунках.


11. Невідшкодовані нестачі та втрати на позабалансовому рахунку обліковуються:

а) протягом одного року;

б) протягом трьох років;

в) протягом п’яти років.


12. Товари прийняті на комісію є власністю:

а) комісіонера;

б) комітента;

в) емітента.


13. У звітності підприємства відображається:

а) вся інформація, що накопичена на позабалансових рахунках;

б) лише інформація, що передбачена таблицями Приміток до фінансової звітності;

в) інформація, що передбачена таблицями Приміток до фінансової звітності та інша суттєва інформація.


14. Ведення позабалансових рахунків є:

а) обов’язковим;

б) необов’язковим;

в) обов’язковим у разі наявності об’єктів позабалансового обліку.


15. Загальним планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено:

а) 7 позабалансових рахунків;

б) 8 позабалансових рахунків;

в) 9 позабалансових рахунків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити