Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ ХІІІ

ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ

ВІДНОСИН

13.7. Дивідендна політика


Суттєву роль у розширенні діяльності підприємства відіграє дивідендна політика. Оптимально визначена дивідендна політика сприяє економічному зростанню підприємства за рахунок збільшення власного капіталу як за рахунок приросту нерозподіленого прибутку, так і за рахунок залучення нових інвесторів. Дивідендна політика включає в себе: методи визначення фонду дивідендів; форми оплати дивідендів, розмір дивідендів на акцію чи частку в статутному капіталі. Схематично напрямки дивідендної політики представлені на рис. 13.6.Рис. 13.6. Дивідендна політика підприємства


Безумовно, що невизначеність у розмірі дивідендів на акцію не сприятиме залученню капіталу. І водночас, політика спрямована на високі дивіденди може гальмувати економічне зростання. Але завжди є оптимальна (компромісна) величина дивідендів, яка буде сприяти як залученню капіталу, так і забезпечувати необхідне економічне зростання. Графічно зв’язок між величиною економічного зростання та відсотком на дивіденди можна представити графіком, наведеним на рис. 13.7.

Дивідендна політика підприємства має бути достатньо обґрунтованою і відома інвесторам як дійсним, так і майбутнім.

Прерогатива визначення дивідендної політики належить загальним зборам акціонерів (учасників). Але її конкретизація може бути розкрита і у наказі про облікову політику.


Рис. 13.7. Взаємозв’язок відсотка дивідендів до вартості акції і обсягу залучення капіталу та величини економічного зростання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити