Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ ХІІІ

ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ

ВІДНОСИН

13.9. Питання для самоконтролю


1. Обґрунтувати необхідність визначення облікової політики.

2. Класифікація розділів політики.

3. Облікова політика щодо фінансового обліку.

4. Загальні положення облікової політики щодо фінансової звітності.

5. Облікова політика щодо статей балансу.

6. Облікова політика щодо Звіту про фінансові результати.

7. Політика податкових відносин.

8. Облікова політика щодо отримання даних управлінського обліку.

9. Облікова політика щодо організації бухгалтерського обліку.

10. Дивідендна політика.

11. Відображення в обліковій політиці принципу суттєвості.

12. Відображення змін облікової політики в обліку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити