Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ II.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

2.6. Питання для самоконтролю


1. Дайте визначення активним рахункам та яке на них може бути сальдо.

2. Дайте визначення активно-пасивним рахункам та яке на них може бути сальдо.

3. Дайте визначення пасивним рахункам та яке на них може бути сальдо.

4. Назвіть та охарактеризуйте види оборотних відомостей, що застосовуються в бухгалтерському обліку.

5. Опишіть вплив різних видів господарських операцій на баланс.

6. Охарактеризуйте форму повної оборотної відомості.

7. Охарактеризуйте форму простої оборотної відомості.

8. Перерахуйте види балансу, що виділяються у бухгалтерському обліку.

9. Поняття про баланси.

10. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис.

11. Поняття про бухгалтерські регістри

12. Розкрийте сутність інвентаризації та основні вимоги до її проведення.

13. Розкрийте сутність коректурного методу виправлення помилок.

14. Розкрийте сутність методу ’’червоне сторно”.

15. Розкрийте сутність основного бухгалтерського рівняння.

16. У чому різниця між нетто та брутто балансами.

17. Що таке кореспонденція рахунків?

18. Що таке первинний документ і чим він відрізняється від регістру бухгалтерського обліку.

19. Як класифікуються рахунки за економічним змістом.

20. Як класифікуються рахунки за призначенням.

21. Як оформлюються бухгалтерські книги?

22. Охарактеризуйте структуру звітного балансу підприємства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити