Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ III.

ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

3.3. Питання для самоконтролю


1. Дайте визначення плану рахунків бухгалтерського обліку.

2. Розкрийте мету плану рахунків бухгалтерського обліку.

3. Опишіть структуру плану рахунків на рівні класів рахунків.

4. Розкрийте взаємозв’язок між планом рахунків та фінансовою звітністю підприємства.

5. Перелічіть відомі Вам форми бухгалтерського обліку та на яких підприємствах вони можуть застосовуватись.

6. Розкрийте сутність простої форми обліку.

7. Розкрийте сутність спрощеної форми обліку.

8. Розкрийте сутність меморіально-ордерної форми обліку.

9. Розкрийте сутність журнально-ордерної форми обліку.

10. Для чого призначені позабалансові рахунки? Де відображається накопичувана в них інформація.

11. Розкрийте поняття про документообіг та його зумовленість формою бухгалтерського обліку.

12. Що таке головна книга? Опишіть її структуру.

13. Для чого служать рахунки 8-го класу? Чи обов’язкове їх застосування підприємствами?

14. Розкрийте поняття малого підприємства, яке може застосовувати просту чи спрощену форму обліку.

15. Хто затверджує плани рахунків для різних юридичних осіб?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити