Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ III.

ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

3.4. Задачі для розв’язання


Задача 3.1. Проставте шифри рахунків на яких обліковуються наступні засоби та джерела їх утворення:

1. акції інших підприємств;

2. пачка паперу для машино друку;

3. земельна ділянка;

4. корова;

5. новонароджене теля;

6. товар;

7. брусок туалетного мила;

8. заборгованість працівникам із заробітної плати;

9. дебіторська заборгованість за податками;

10. поточна заборгованість за довгостроковим кредитом банку.


Задача 3.2. Зробіть бухгалтерські проводки за наступними господарськими операціями:


Господарська операція

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Здано гроші з каси на поточний рахунок у банку

8000Перераховані гроші з поточного рахунку в банку на погашення зобов’язання постачальнику

7500Оплата покупцем вимоги через поточний рахунок

3200Зняття готівки з рахунку в банку для виплати зарплати

1500Отримано короткостроковий кредит банку

20000Видано працівникам зарплату

10000Перераховано в бюджет податок на додану вартість

3000Перераховано заборгованість пенсійному фонду

3200Списані на виробництво матеріали

1800Задача 3.3. На підставі наведених даних складіть початковий баланс та визначте рахунки, за якими обліковуються статті балансу.

Залишки на рахунках:


Статті, що обліковуються

Сума, грн.

Каса

22100

Векселі отримані

12900

Кошти на чековій книжці

11800

Незавершене виробництво

30000

Сировина

3000

Зобов’язання за послугами отриманими

62000

Довгостроковий кредит банку

45000

Поточний рахунок у банку

1200

Заборгованість покупців за поставлену готову продукцію

65000

Статутний капітал

20000

Заборгованість бюджету з ПДВ

3000

Заборгованість Пенсійному фонду

12000

Заборгованість працівникам за заробітною платою

4000


Задача 3.4. На основі даних задач 3.2 та 3.3 складіть повну шахову оборотну відомість.


Задача 3.5. Учасники новоствореного підприємства внесли через касу внески у статутний капітал у розмірі 40 тис. грн. З каси гроші внесені на поточний рахунок. У цей же місяць перераховано за державну реєстрацію підприємства 170 грн. та 50 грн. банку за відкриття поточного рахунку, а також нарахована заробітна плата директору в сумі 500 грн.

Зробити проводки за здійсненими операціями та скласти повну шахову оборотну відомість.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити