Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ III.

ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

3.5. Тести


1. Діючий план рахунків для комерційних підприємств містить:

а) 8 класів балансових рахунків;

б) 9 класів балансових рахунків;

в) 10 класів балансових рахунків.


2. Використання спрощеного плану рахунків малими підприємствами:

а) добровільне в будь-якому разі;

б) обов’язкове в будь-якому разі;

в) добровільне, якщо використовується спрощена система оподаткування;

г) обов’язкове, якщо застосовується спрощена система оподаткування. /span>

3. Як поділяються основні рахунки бухгалтерського обліку?

а) регулюючі та оперативні;

б) контрактивні та контрпасивні;

в) інвентарні та розрахункові;

г) інвентарні, фондові, грошові та розрахункові;


4. Характеристика рахунку № 661 “Розрахунки за заробітною платою”:

а) пасивний, основний, фондовий;

б) активний, основний, інвентарний;

в) пасивний, основний, розрахунковий;

г) активний, розрахунковий, основний.


5. Призначення активно-пасивних рахунків:

а) для обліку грошових коштів;

б) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

в) для обліку витрат виробництва;

г) інші варіанти відповіді.


6. Які рахунки бухгалтерського обліку за призначенням і структурою відносяться до калькуляційних?

а) доходи майбутніх періодів;

б) доходи від реалізації;

в) виробництво;

г) фінансові результати.


7. Для чого використовуються інвентарні рахунки?

а) для обліку результатів інвентаризації;

б) для обліку засобів підприємства;

в) для обліку джерел господарських засобів;

г) не використовуються.


8. Для чого використовуються збірно-розподільчі рахунки?

а) для зберігання даних про затрати виробництва;

б) для обліку затрат, пов’язаних з виробництвом декількох видів продукції;

в) для розподілу затрат за періодами;

г) інше застосування.


9. Як поділяються регулюючі рахунки?

а) контрактивні та контрпасивні;

б) основні та додаткові;

в) додаткові та контрарні;

г) інший розподіл.


10. Яка ознака покладена в основу побудови журналів-ордерів?

а) довільна;

б) дебетова;

в) кредитова;

г) змішана.


11. Залишки за рахунками 9-го класу:

а) відображаються у балансі підприємства за формою 1;

б) не відображаються у балансі;

в) відображаються у балансі частково.


12. Як звучить назва І класу плану рахунків бухгалтерського обліку?

а) основні засоби;

б) необоротні активи;

в) балансові рахунки;

г) запаси і затрати.


13. Який зміст бухгалтерського запису Д-т 652 К-т 301:

а) перерахована заборгованість пенсійному фонду;

б) нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності працівникам основного виробництва;

в) проведено нарахування на соціальне страхування на суму зарплати працівників основного виробництва;

г) виплачено допомогу з тимчасової втрати працездатності працівникам основного виробництва;

д) перерахована органам соціального страхування заборгованість за внесками;

е) проведено розрахунок за боргом Пенсійному фонду готівкою.


14. Що відображається за кредитом калькуляційних рахунків?

а) витрати, пов’язані з виробництвом продукції;

б) одержана продукція з виробництва;

в) виручка від реалізації продукції;

г) інші показники.


15. В якому випадку буває залишок за калькуляційним рахунком?

а) завжди;

б) при незавершеному циклі виробництва;

в) при допущених помилках;

г) не буває.


16. Які рахунки бухгалтерського обліку за призначенням і структурою відносяться до калькуляційних?

а) Розрахунки за заробітною платою;

б) витрати майбутніх періодів;

в) виробництво;

г) допоміжні виробництва.


17. Чи співпадають структура та коди рахунків для господарюючих суб’єктів і бюджетних установ?

а) так;

б) ні;

в) співпадають частково.


18. Інформація, накопичена на рахунках 8-го класу:

а) відображається у балансі підприємства за формою 1;

б) не відображається у балансі;

в) відображається у балансі частково.


19. Що означає стаття балансу “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки?

б) суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) за поточний рік;

в) суму прибутку, яку необхідно спрямувати на виплату дивідендів акціонерам (учасникам);

г) суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) з початку діяльності підприємства.


20. При використанні основного плану рахунків та рахунків 8-го класу чи можуть бути за ними залишки на звітну дату?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити