Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.10. Облік основних засобів соціальної сфери,

що не належать підприємству


Ряду підприємств із державної чи комунальної власності передаються на баланс основні засоби, які не є їх власністю. Наприклад, на балансі дорожніх організацій знаходяться дороги державного та місцевого значення, житлово-експлуатаційні дільниці враховують на власному балансі будинки та інші споруди, окремим підприємствам на баланс можуть бути передані дитячі садки тощо.

При організації обліку основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству, необхідно враховувати вимоги Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.06 № 1213. Згідно з цим наказом таке майно необхідно враховувати на субрахунку 425 “Додатковий капітал”. Безумовно, що для виділення невласного майна, на цьому субрахунку необхідно окремо виділяти власний додатковий капітал та майно, що не належить підприємству. Нарахування амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку) відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно на суму нарахованої амортизації визнається дохід, який відображається за дебетом субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” та кредитом рахунку 74 “Інші доходи”.

Кореспонденція рахунків із відображення операцій з майном соціальної сфери згідно з вимогами наказу наведена в табл. 4.30.


Таблиця 4.30.

Кореспонденція рахунків за операціями з майном соціальної сфери


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Податкові

розрахунки

ВД

ВВ

Оприбуткування майна соціальної сфери та передача у комунальну власність

Оприбутковано основні засоби соціальної сфери при приватизації

10х

131

1000010х

425

2000Передано майно соціальної сфери у комунальну власність

131

10х

10000972

10х

2000793

972

2000Одночасно відображається дохід

425

746

2000746

793

2000Надання допомоги на утримання об’єктів соціальної сфери

Надано грошову допомогу

977

311

1000793

977

1000Надано допомогу матеріалами

977

20х

500


(500)

977

641

100793

977

600Отримання допомоги суб’єктом господарювання на утримання об’єктів

соціальної сфери

Отримано грошові кошти

311

48

1000

1000


Отримано матеріали

20х

48

500

500


Сплачено платежі за послуги за рахунок коштів допомоги

371

311

1000


833,33

641

644

166,67Одночасно

48

641

166,67Отримано послуги

23

84

833,3384

371

833,33644

371

166,67Списано на утримання об’єкта матеріали, отримані як допомога

23

80х

50080х

20х

500Відображено дохід від іншої звичайної діяльності

48

746

1333,33746

793

1333,33Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити