Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.13. Задачі для розв’язання


Задача 4.1. Первісна вартість придбаного у грудні 20__ р. верстата 80000 грн., термін його корисної експлуатації — 5 років. Очікується, що ліквідаційна вартість верстата становитиме 5000 грн.

Розрахувати щорічну суму амортизації методом зменшення залишкової вартості. Зробити бухгалтерські проводки з придбання та нарахування амортизації за перший квартал (помісячно).


Задача 4.2. Підприємство отримало безкоштовно технологічне обладнання., вартість якого згідно із супровідними документами 200 тис. грн. Обладнання доставлене транспортною організацією за 1150 грн. з ПДВ на умовах подальшої оплати. Монтаж обладнання підприємство здійснило власними силами (нарахована заробітна плата 1200 грн. та використано матеріалів на суму 900 грн.).

Зробити необхідні бухгалтерські записи.


Задача 4.3. Підприємство отримало безкоштовно технологічне обладнання. Згідно із супровідними документами його вартість 30000 грн. Устаткування було доставлено транспортною організацією за 360 грн. з ПДВ на умовах наступної оплати. Монтаж і випробування обладнання підприємство здійснило власними силами (нарахована заробітна плата у сумі 600 грн. і витрачено матеріалів, які були раніше закуплені для виробництва основної продукції за 390 грн.).

Зробити контування.


Задача 4.4. Підприємство продає ділянку землі за 120 тис. грн. Ділянка була придбана 48 місяців тому за 96 тис. грн. Індекс інфляції за період від купівлі до продажу склав 132 %.

Зробити бухгалтерські проводки з продажу землі за безготівковим розрахунком та податкові розрахунки.


Задача 4.5. Підприємство “А” обмінює станок, що був в експлуатації на більш нову модель з доплатою коштами. Залишкова вартість станка 6 тис. грн.., первісна вартість — 18 тис. грн.., ринкова вартість 2 тис. грн. Ціна нового станка 15 тис. грн.. без ПДВ. У результаті переговорів продавець погодився дати скидку 4 тис. грн. Старий станок підприємство, яке його одержало, передбачає модернізувати і реалізувати.

Визначити первісну вартість нового станка, відобразити операції в обліку покупця та продавця.


Задача 4.6. Підприємство “А” обміняло 3 станка на 2 автомобілі доплативши при цьому 50 тис. гри. Залишкова вартість станків 160 тис. гри, первісна вартість — 260 тис. грн. Агенція з оцінки майна визначила вартість станків у 180 тис. грн.. з ТТДВ.

Визначити первісну вартість автомобілів, відобразити операції в обліку покупця.


Задача 4.7. Підприємство “А” купує будівлю разом з землею, яка є окремим об’єктом власності, за 276 тис. грн. На момент купівлі за оцінкою агенції вартість землі 150 тис. грн.., будівлі — 50 тис. грн.

Зробити та обґрунтувати бухгалтерські проводки.


Задача 4.8. Підприємство обмінює 1 автомобіль “Форд”, справедлива вартість якого 160 тис. грн.., залишкова вартість 135 тис. грн.., первісна — 150 тис. грн.., на 1 автомобіль “КАМАЗ” ринковою вартістю 170 тис. грн. Додатково підприємство сплачує власнику “КАМАЗу” 10 тис. грн.

Визначити первісну вартість “КАМАЗу”, відобразити операції в бухгалтерському обліку.


Задача 4.9. Підприємство реалізувало автомобіль Мерседес за 170 тис. грн.. з ПДВ. Первісна вартість автомобіля 300 тис. грн.., знос — 120 тис. грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 4.10. Первісна вартість придбаного у грудні 20__ р. верстата становила 80000 гри, термін його корисної експлуатації — 5 років. Очікується, що ліквідаційна вартість верстата становитиме 5000 грн.

Розрахувати щорічну суму амортизації методом прискореною зменшення залишкової вартості. Зробити бухгалтерські проводки з придбання та нарахування амортизації за перший квартал (помісячно).


Задача 4.11. Первісна вартість придбаного у грудні 20__ р. верстата становила 80000 грн., термін його корисної експлуатації — 5 років. Очікується, що ліквідаційна вартість верстата становитиме 5000 грн.

Розрахувати щорічну суму амортизації методом, передбаченим Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” та прямолінійним (верстат належить до третьої групи основних фондів). Розрахунок здійснити за перші два роки. Зробити бухгалтерські проводки з придбання та нарахування амортизації за перший рік (поквартально).


Задача 4.12. Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: строк оренди — 4 роки, починаючи з 1 січня 200 року, орендна ставка відсотка становить 18% річних, мінімальні орендні платежі — 240000 (30000 ∙ 8) сплачуються один раз на півроку (2 січня і 1 липня). Після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.

Розрахувати суму платежів за устаткування та фінансові витрати за періодами платежів. Зробити бухгалтерські проводки з отримання устаткування у фінансову оренду та пов’язані з першим платежем за фінансовими витратами.


Задача 4.13. Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: строк оренди — 5 років, починаючи з 1 січня 200 року, орендна ставка відсотка становить 18% річних, справедлива вартість устаткування з ПДВ — 40000, платежі сплачуються один раз на півроку (2 січня і 1 липня). Після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.

Розрахувати суму платежів за устаткування та фінансові витрати за періодами сплати. Зробити бухгалтерські проводки з отримання устаткування у фінансову оренду та пов’язані з першим платежем за фінансовими витратами.


Задача 4.14. Підприємство 01.01.06 отримало безкоштовно вантажний автомобіль первісною вартістю 30 тис. гри, знос — 20 тис. грн. На підприємстві для автомобілів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, виходячи із 10-ти річного строку корисного використання. 30.03.08 автомобіль списано і оприбутковано металобрухт на суму 250 грн.

Оприбуткувати автомобіль, розрахувати суму амортизації за період експлуатації на підприємстві, списати його з обліку.


Задача 4.15. Куплено основний засіб групи 3 за 30 000 грн. з ПДВ. Визначений строк корисного використання засобу — 6 років. Метод нарахування амортизації — прямолінійний. Засіб через три роки:

а) продається за половину залишкової вартості;

б) розбирається і оприбутковуються матеріали на суму 50 % залишкової вартості;

в) списується за бажанням власника.

Зробити проводки та податкові розрахунки для всіх варіантів.

Задача 4.16. На підприємстві дооцінено основний засіб групи 1 на 50 %. Первісна вартість до дооцінки — 10000 грн., знос — 4000 грн. На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Строк корисного використання — 20 років. Через три роки основний засіб:

а) проданий за половину залишкової вартості з ПДВ;

б) розібраний і оприбутковані будівельні матеріали на суму 600 грн.

Зробити проводки та податкові розрахунки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити