Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1.3. Предмет і метод бухгалтерського обліку


Оскільки кожне підприємство, госпрозрахункова організація виробляє певну продукцію або надає послуги, то предметом бухгалтерського обліку є продукт підприємства, процес його створення, руху і використання, а також пов’язані з цим грошові, розрахункові й кредитні операції, що змінюють майно та джерела його формування.

Наприклад, меблева фабрика виготовляє стільці. Для цього треба: закупити деревину, енергоносії, мати необхідні деревообробні верстати та інші основні засоби виробництва, заплатити працівникам заробітну плату, оплатити управлінські витрати, здійснити витрати зі зберігання та реалізації продукції, заплатити обов’язкові платежі та податки й інше. Все це охоплює бухгалтерський облік. Причому, облік руху матеріальних цінностей, робочої сили ведеться як в натуральній так і в грошовій формі.

Сутність предмету бухгалтерського обліку розкривається через об’єкти обліку, які можна виділити в такі основні групи:

— господарські засоби, їх види, склад та рух;

— джерела господарських засобів;

— господарські процеси і операції;

— господарські факти діяльності підприємства;

— розрахунки;

— прибутки, збитки та фінансовий результат.

Для організації бухгалтерського обліку використовують низку способів і прийомів, що дозволяють йому здійснювати свої функції, а саме: документацію й інвентаризацію; рахунок і подвійний запис; оцінку і калькуляцію; баланс і звітність. Сукупність цих способів і прийомів, що дозволяють бухгалтерському обліку здійснювати свої функції, і є методом бухгалтерського обліку. Таке трактування методу бухгалтерського обліку називають адитивним. Адитивний (від лат. additives — придатковий) — пов’язаний із додаванням. Тобто елементи обліку додаються.

Існує також процедурне трактування методу бухгалтерського обліку, як порядку здійснення пізнавальних операцій чи етапів діяльності з застосуванням системи процедур, таких як: спостереження, вимірювання, систематизація і реєстрація, узагальнення шляхом аналізу та синтезу, індукції і дедукції, використання яких у визначеній послідовності сприяє більш успішному досягненню бажаного результату.

Обидва трактування методу бухгалтерського обліку тісно між собою пов’язані й не виключають один другого. Так, спостереження включає в себе документування й інвентаризацію, вимірювання — оцінку і калькуляцію, систематизація і реєстрація — рахунки і подвійний запис, узагальнення — баланс і звітність.

Базовою теорією бухгалтерського обліку є теорія подвійного запису.

Бухгалтерський облік є відкритою кібернетичною системою, у якій кількість елементів та зв’язки між ними змінюються залежно від входів та виходів (рис. 1.3). На вході в систему із зовнішнього середовища потрапляють повідомлення про факти господарської діяльності, а на виході формується звітність про господарську діяльність за відповідний період. Звітність надсилається у зовнішнє середовище, що на практиці означає подання її податковій службі, банку, керівній організації, постачальникам, інвесторам, органам статистики тощо.


1 Храм богині Афіни-діви в Афінах. Видатна пам’ятка древньогрецького мистецтва. Збудована на Афінському Акрополі у 447—438 p.p. до нашої ери Іктіном та Каллікратом. Розвалений у 1687 р. при осаді Акрополя венеціанцями під час війни з турками. На початку 19 ст. в Англію були вивезені статуї і рельфи.

2 В.Горбачевський. Курс бухгалтерії. На правах рукопису. — Мюнхен: 1947.Рис. 1.3. Бухгалтерський облік, як відкрита кібернетична система

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити