Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ V.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.6. Облік пально-мастильних матеріалів


Облік пально-мастильних матеріалів здійснюють на субрахунку 203 “Паливо”. Аналітичний облік ведуть за видами палива і нафтопродуктів, місцями їх зберігання та матеріально-відповідальними особами. Окремо в обліку виділяють:

— “Нафтопродукти на складах”;

— “Нафтопродукти в баках транспортних й інших засобів”;

— “Відпрацьовані нафтопродукти”;

— “Транспортно-заготівельні витрати з нафтопродуктів”.

На субрахунку 203 враховують наявність і рух всіх видів нафтопродуктів (бензин, гас, дизельне паливо, автомобільні масла (оливи), газ зріджений, газ стиснений і т.д.) у вазі та за вартістю, що знаходяться на складах, в стаціонарних та пересувних пунктах заправки, на виробничих дільницях, в автоколонах та бригадах. На цьому ж субрахунку враховують відпрацьовані нафтопродукти. Транспортно-заготівельні витрати за паливно-мастильним матеріалами щомісяця списують на витрати виробництва пропорційно вартості використаних нафтопродуктів. При обліку нафтопродуктів враховують вимоги Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, затвердженої наказом Держнафтогазпрому, Мінекономіки, Мінтрансу, Держстандарту, Держкомстату України від 02.04.98 № 81/38/101/235/122, та Правила ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.07 № 545.

Видача пального водіям здійснюється на підставі накладних, вимог-накладних або лімітно-забірних карток. Одночасно така видача записується у шляховому листі автомобіля.

Списання палива на виробничі потреби відображається проводками за дебетом рахунків витрат та кредитом субрахунку 203. Природні втрати палива списують на собівартість виготовленої продукції, робіт, послуг, а понаднормові — на винних осіб чи за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, якщо винні не виявлені або у відшкодуванні з винних відмовлено судом.

Паливно-мастильні матеріали списують на підставі “Норм витрат палива і мастильних матеріалів для автомобільного транспорту”, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43, які є єдиними для підприємств, організацій і приватних осіб, що експлуатують автомобілі на території України. Наведені в наказі норми є технологічними і включають витрати палива, необхідні для здійснення транспортного й інших процесів. Урахування дорожньо-транспортних, кліматичних та інших експлуатаційних факторів здійснюється за допомогою поправочних коефіцієнтів у формі відсоткового збільшення чи зниження початкового значення норми.

Норми витрат олив та пластичних мастик встановлюються у літрах та кілограмах на 100 л витрат палива.

Для автомобілів наказом встановлено такі види норм витрат палива:

— базова лінійна норма на пробіг автомобіля — на 100 км;

— норма на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) — на 100 тонно-кілометрів (т-км);

— норма на одну тонну спорядженої маси (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);

— норма на їздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов’язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження) — на одну поїздку;

— норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи — на 100 км;

— норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях, — на годину або на виконану операцію;

— норма на роботу незалежного обігрівача — на одну годину роботи незалежного обігрівача.


Базова лінійна норма Н s встановлюється:

— для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) — у спорядженому стані;

— для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) та самоскидів — з половиною навантаження;

— для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) — з повним навантаженням (повною масою);

— для вантажопасажирських автомобілів — у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Базові лінійні норми за типами автомобілів наведені в таблицях додатків А і Б до наказу в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів.

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів із зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання.

Базові лінійні норми витрат палива встановлені у таких одиницях вимірювання:

— для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, — у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

— для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, — у нормальних кубічних метрах на 100 км (м /100 км);

— для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях в м /100 км, а дизельного палива — поруч в л/100 км.


Формули для розрахунку нормативних витрат палива

Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за формулою

де Q н — нормативна витрата палива, літри (м3);

Н s — базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3 /100 км),

S — пробіг автомобіля, км,

КЕ — сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

У разі використання на легкових автомобілях чи автобусах у зимовий період незалежних обігрівачів витрата палива на роботу обігрівача враховується у загальних нормативних витратах палива таким чином:

де Нон — норма витрати палива на роботу незалежного обігрівача, л/год,

Тон — тривалість роботи обігрівача (розраховується залежно від тривалості роботи автомобіля на лінії та температури навколишнього середовища), год.

При експлуатації легкових автомобілів і автобусів із причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють з причепами.

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не обліковується, до них застосовується коефіцієнт підвищення лінійної норми витрати палива для автомобіля з причепом, розрахованої з урахуванням спорядженої маси причепа.

Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою

де Hsan — лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

де Hs — базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м3/100 км),

Hg — норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т-км (м3/100 т-км),

Gnp — споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

Hw — норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т-км (м3/100 т-км),

W — обсяг транспортної роботи, т-км (W = G ван ∙ S ван, де G ван — маса вантажу, S ван — пробіг з вантажем).

Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів нормативні витрати палива визначаються за формулою

де Hsanc — лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100 км (м3/100 км),

де Hs — базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м /100 км);

Hw — норма витрати палива на транспорту роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа л/100 т-км (м /100 т-км);

G пр — споряджена маса причепа або напівпричепа, т;

g — вантажність причепа, т;

Hz — норма витрати палива на їздку з вантажем автомобіля-самоскида згід+но з п. 1.5, л (м);

Z — кількість їздок з вантажем.

У разі роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання вантажності вищим 0,5 за базову лінійну норму приймається базова лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля, скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.


Приклади розрахунку нормативних витрат палива


Приклад 1. З подорожнього листа установлено, що легковий автомобіль таксі ГАЗ-24-10, що працював в гірській місцевості на висоті 500—1500 м за межами приміської зони на дорозі з бітумомінеральним покриттям, здійснив пробіг 244 км.

Вихідні дані: базова лінійна норма витрати палива для легкового автомобіля ГАЗ-24-10 складає Hs = 13,0 л/100 км; надбавка за роботу в гірській місцевості на висоті над рівнем моря 500—1500 метрів — К1 — 5 %, зниження за роботу за межами приміської зони на дорозі з бітумомінеральним покриттям К2 = -5 %.

Нормативна витрата палива складає:


Приклад 2. З подорожнього листа встановлено, що бортовий автомобіль КамАЗ-5320 з причепом ГКБ-8350 виконав 6413 т-км транспортної роботи в умовах зими за температури -10 С° на гірських шляхах на висоті 1501—2000 м і здійснив загальний пробіг 475 км.

Вихідні дані: базова лінійна норма витрати палива для бортового автомобіля КамАЗ-5320 — Н s = 25,0 л/100 км; норма витрати дизельного палива на транспортну роботу — Н w, = 1,3 л/100 т-км; надбавки на роботу в зимовий період К1 — 5 %, на роботу в гірських умовах на висоті 1501—2000 м над рівнем моря К2 = 10 %; маса спорядженого причепа ГКБ-8350 G пр = 3,5 т.

Лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда в складі автомобіля КамАЗ-5320 з причепом ГКБ-8350 складає:

Нормативна витрата палива складає:

Витрата палива значною мірою залежить від технічного стану транспортного засобу. Контроль справності засобу проводять шляхом наповнення баку і його пломбування на початку зміни. У кінці зміни, шляхом доливання палива в бак визначають його витрату за зміну. Витрата порівнюється з нормою, що дає оцінку технічного стану засобу.

Бухгалтерські проводки за операціями з пально-мастильними матеріалами наведено в табл. 5.8.


Таблиця 5.8.

Бухгалтерські проводки за операціями з пально-мастильними матеріалами1


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Отримано пально-мастильні матеріали у постачальника та відображено валові витрати

203

631

1000,00

Відображено заборгованість постачальнику суми ПДВ

641

631

200,00

Сплата заборгованості з поточного рахунку

631

311

1200,00

Списано пально-мастильні матеріали на роботу автотранспорту

803

203

1000,00

23х

803

1000,00


Пунктом 5.4.10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” визначено, що не включаються до складу валових витрат 50 % витрат на пально-мастильні матеріали, витрати, пов’язані з стоянкою та паркуванням легкових автомобілів, крім тих підприємств, основною діяльністю яких є надання послуг з транспортного чи туристичного обслуговування сторонніх громадян чи організацій.1 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 104 операції з поставки відходів і брухту чорних металів (згідно з переліком, наведеним у додатку до постанови) не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити