Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ V.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.9. Питання для самоконтролю


1. Завдання та об’єкти обліку виробничих запасів.

2. Оформлення руху виробничих запасівspan>

3. Методи оцінки запасів у обліку та звітності.

4. Облік тари і тарних матеріалів.

5. Облік запасних частин.

6. Облік пально-мастильних матеріалів.

7. Порядок оформлення та облік довіреностей на отримання матеріальних цінностей.

8. Переоцінка виробничих запасів.

9. Матеріальні оборотні засоби (предмети і продукти праці): зміст і класифікація. Визначення виробничих запасів згідно з П(с)БО 9 «Запаси».

10. Оцінка виробничих запасів і товарів.

11. Оцінка запасів при оприбуткуванні.

12. Методи оцінки запасів при вибутті й їх застосування.

13. Оцінка запасів на дату балансу.

14. Організація складського господарства.

15. Види складів, їх обладнання, порядок зберігання запасів.

16. Матеріально відповідальні особи, їх підбір, матеріальна відповідальність, права та обов’язки.

17. Організація складського обліку і його зв’язок з обліком у бухгалтерії.

18. Облікові ціни та їх застосування при обліку запасів.

19. Документальне оформлення надходження виробничих запасів.

20. Документальне оформлення відпускання зі складу і використання (вибуття) виробничих запасів.

21. Порядок складання і подання матеріальних звітів про рух матеріальних цінностей.

22. Облік виробничих запасів у бухгалтерії.

23. Інвентаризація запасів і відображення в обліку її результатів.

24. Порядок відображення в обліку інвентаризаційних різниць

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити