Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.1. Завдання і об’єкти обліку


Основні завдання обліку трудових затрат і заробітної плати наступні:

— точне і своєчасне документальне відображення фактичних витрат праці в різних галузях народного господарства;

— точне відображення обсягів виконаних робіт чи виходу продукції та використання робочого часу;

— контроль за вірністю застосування встановлених норм та розцінок, що забезпечує точне нарахування заробітної плати;

— контроль за кількістю праці, вкладеної кожним працівником підприємства, з метою точного нарахування заробітку та виплати його у встановлені строки;

— контроль за використанням встановленого фонду оплати праці і чисельності працівників підприємства за їх категоріями;

— дотримання порядку розподілу оплати праці за бухгалтерськими рахунками для забезпечення вірності обліку витрат за об’єктами обліку;

— використання прогресивних форм організації обліку та оплати праці.

Виконання цих завдань сприяє укріпленню на підприємстві трудової та фінансової дисципліни, господарського розрахунку, економії та раціональному використанню трудових ресурсів.

Облік заробітної плати — це вимірювання і реєстрація робочого часу і затрат праці на виробництво кожного виду виготовлюваної продукції, виконуваних робіт, наданих послуг.

Об’єктами обліку є: чисельність і кваліфікація працюючих, робочий час і заробітна плата, виплати за стаж роботи, преміальні, оплата відпусток, виплати за соціальним страхуванням, нарахування на зарплату та відрахування з неї за видами нарахувань та відрахувань, розрахунки з працівниками за іншими операціями.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити