Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.3. Організація оплати праці


Організація оплати праці регулюється законами та системою угод (договірне регулювання), а саме на підставі:

— законодавчих та інших нормативних актів;

— генеральної угоди на державному рівні;

— галузевих та регіональних угод;

— колективних договорів;

— трудових договорів.

При цьому норми угод нижчого рівня мають бути не нижчими, ніж це зафіксовано в державних нормах та угодах вищого рівня. Застосування на підприємстві норм нижчих від угод вищого рівня, але не нижчих від державних норм і гарантій дозволяється на період до 6 місяців для подолання фінансових труднощів. Водночас, в окремих випадках, розмір оплати праці може бути нижчим за встановлений договором і за мінімальний розмір заробітної плати (в разі невиконання норм виробітку, браку та з інших причин, які мали місце з вини працівника).

Односторонні дії адміністрації з питань оплати праці, що погіршують її умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами — недійсні. Власник повинен в цьому разі повідомити працівника за 2 місяці при зміні норм і умов оплати праці в бік погіршення.

Всі угоди мають за суттю аналогічну структуру. Так, Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями України на 2004—2005 роки має наступну структуру:


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ І. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

1. У+сфері виробництва

2. У сфері зайнятості населення

РОЗДІЛ II. У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ III. УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

РОЗДІЛ IV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Генеральна угода на 2004—2005 роки супроводжується п’ятьма додатками:

— переліком суб’єктів угоди, що увійшли до складу спільного представницького органу сторони власників;

— переліком профспілок та профспілкових об’єднань — суб’єктів Генеральної угоди на 2004—2005 роки;

— переліком видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів працівників об’єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер для встановлення у галузевих, регіональних та колективних договорах;

— порядком проведення соціального діалогу Сторонами угоди;

— порядком приєднання до генеральної угоди.

Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об’єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер наведений в табл. 6.5.


Таблиця 6.5.

Перелік видів мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів працівників об’єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах (додаток 3 до Генеральної угоди на 2004—2005 роки)


Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати:

За суміщення професій (посад)

доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці — від 4, 8 та 12 %;

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці — від 16, 20 та 24 % тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці

до 12 % тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 %; підвищення тарифних ставок до 10 %.

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб).

Конкретний розмір доплат визначається галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру.

Ланковим (якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб) встановлюється доплата в розмірі до 50 % відповідної доплати бригадиру

Надбавки:

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

III розряду — 12 %;

IV+розряду — 16 %;

V+розряду — 20 %;

VI+і вищих розрядів — 24 % тарифної ставки (окладу)

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, машиністам локомотивів та моторвагонного рухомого складу

водіям (машиністам) 2-го класу — 10 %;

1-го класу — 25 % встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністом) час.

За високі досягнення у праці

до 50 % посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 % посадового окладу

Доплати:

За роботу у вечірній час — з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

20 % годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час

35 % годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

Слід зазначити, що за окремими питаннями Генеральної угоди конфедерація роботодавців та сторони профспілок не завжди приходять до згоди. У таких випадках до Генеральної угоди складається протокол розбіжностей щодо її окремих пунктів.

Оплата праці за контрактом визначається угодою сторін з врахуванням чинного законодавства, колективного договору і пов’язується з виконанням умов контракту.

Суб’єктами організації оплати праці є органи державної влади та місцевого самоврядування, власники та їх об’єднання, профспілки та їх об’єднання, працівники.

Згідно з Законом України “Про державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів” підприємства здають податковим органам за місцем реєстрації платника податку “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку” за формою № 1ДФ, який затверджений наказом ДПА від 29.09.03 № 451. Форма № 1ДФ наведена в додатку 1 до теми.

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити