Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.4. Регулювання фонду оплати праці і фонду споживання


Держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення розміру мінімальної зарплати, інших державних норм і гарантій, умов і розмірів оплати праці працівників бюджетних установ і організацій і керівників державних підприємств, а також шляхом встановлення диференційованого оподаткування доходів працівників.

Регулювання фонду оплати праці і фонду споживання здійснюється на основі Закону України “Про оплату праці”, Закону України “Про колективні договори та угоди” від 01.07.93 № 3356-ХІІ, КЗиП України, іншими нормативними актами.

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету здійснюється на підставі законодавчих актів, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів в межах виділених асигнувань та інших позабюджетних доходів. Обсяги витрат на оплату праці працівників бюджетних установ затверджуються одночасно з бюджетом.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат встановлюються колективним договором, а за відсутності колективного договору ці питання мають бути погоджені з профкомом чи іншим уповноваженим на це органом. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад встановлюється на умовах визначених колективним договором, з дотриманням гарантій, встановлених законодавством і генеральною та галузевою чи регіональною угодами.

Важливим внутрішнім документом, що регулює відносини працівника та підприємства щодо оплати праці є Положення про оплату праці, яке рекомендується розробляти на кожному підприємстві. Положення, як правило, є додатком до колективного договору, затверджується керівником підприємства та узгоджується з уповноваженим органом трудового колективу. У положенні конкретно визначають форми оплати праці, тарифні сітки та тарифні ставки, порядок тарифікації працівників, порядок розподілу заробітної плати, встановлення доплат та надбавок і інші питання оплати праці.

Згідно із Законом України “Про оплату праці”, оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

В Україні немає обмежень щодо максимального розміру заробітної плати. Проте, запроваджено плату в бюджет за перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів. Порядок визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами-монополістами визначається постановами Кабінету Міністрів України. Зазначені платежі вносяться до державного бюджету з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, а збитковими підприємствами — за рахунок збільшення збитків і не включаються до складу валових витрат платника податку на прибуток.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити