Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.8. Облік простоїв


Простої поділяють на цілоденні та внутрішньо-змінні. Цілоденними простоями вважаються простої (повні явочні робочі дні, зміни), протягом яких працівнику не була надана основна чи інша робота, або виконання роботи було неможливим по незалежним від працівника причинам. До цілоденних відносяться також простої з причини неявки працівника в зв’язку з попередженням адміністрації про відсутність роботи.

Цілоденні простої підрозділяються на простої по організаційним причинам та по метеорологічним причинам.

Внутрішньо-змінні простої — це простої, що мали місце протягом робочого дня, зміни. Вони поділяються на простої по технічним, організаційним, метеорологічним причинам та з вини працівника.

Працівник зобов’язаний попередити власника про початок простою. Лише в цьому разі такий простій оплачується в розмірі визначеному колективним договором, але не менше 2/3 тарифної ставки (посадового окладу) з включенням до валових витрат.

Порядок обліку простоїв визначається галузевими інструкціями. Облік ведеться в обліковому листі цілозмінних та внутрішньо-змінних простоїв, форма якого затверджена наказом міністерства статистики України від 09.10.95 № 253. Оформлюються облікові листи керівником підрозділу і підписуються працівником. В облікових листах вказується час і причина простою , винуватці.

Форма листка обліку простоїв наведена в табл. 6.12.

Таблиця 6.12.

Форма листка обліку простоїв


Прізвище, ім’я по батькові

Категорія

Професія

Розряд

Табельний

номер

Сума до оплати

Тривалість простою

Код

%

оплати

Час простою

Причини простою

Винуватці простою

початок

закінчення

Майстер (бригадир)______________ Начальник цеху__________________

Виконроб_______________________________________

* Друкувати із зворотом без заголовної частини. Підписи друкуються на звороті. Формат А4.

Оплата праці за простої нараховується за кредитом субрахунку 661 у кореспонденції з дебетом рахунків 23, 91, 92, 93, 94.

Одним з вимушених простоїв є прогули у зв’язку з незаконним звільненням. При поновленні на роботу у зв’язку з вимушеним прогулом при незаконному звільненні працівнику оплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більше ніж за рік (ст. 235 КзПП). Оплата за час, коли людина не працювала, але отримувала заробітну плату, у розрахунок середнього заробітку не включається (відпустка, вимушений прогул, виконання громадських чи державних обов’язків).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити