Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.10. Розрахунки з власниками корпоративних прав


Згідно із Законом України “Про господарські товариства” акціонерні товариства повинні включати в статут строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз у рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів у інших видах господарських товариств та приватних підприємствах регулюється їх статутом та рішеннями зборів засновників.

Джерелом виплати дивідендів може бути прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, а також інші власні кошти (додатковий капітал, резервний фонд, нерозподілений прибуток минулих років тощо). Підприємство, яке нараховує та сплачує своїм акціонерам (власникам) дивіденди, нараховує і утримує податок із суми нарахованих дивідендів податок на доходи фізичних осіб за загальною ставкою. Крім того, на суму нарахованих і виплачених дивідендів підприємство має нарахувати (згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”) податок на дивіденди в розмірі 25 % нарахованої суми виплат. Податок на дивіденди вноситься в бюджет до або одночасно з виплатою дивідендів. Податок на дивіденди є видом податку на прибуток, а тому на суму податку на дивіденди, внесеного в бюджет у звітному періоді, зменшується сума нарахованого податку на прибуток. Якщо ж сума податку на дивіденди перевищує суму нарахованого податку на прибуток, то різниця переноситься на зменшення податкових зобов’язань на майбутні звітні періоди.

Бухгалтерські проводки, пов’язані з нарахуванням та виплатою дивідендів наведено в табл. 6.21. Проте зазначимо, що акціонери можуть отримувати дивіденди за привілейованими акціями й у іншій пропорції ніж за простими, або навіть тоді, коли за простими акціями дивіденди не сплачуються. У такому разі сума таких сплачених дивідендів прирівнюється, з метою оподаткування податком на прибуток, до зарплати. Це дає змогу включити суму таких нарахованих дивідендів до валових витрат. Проводки з нарахування таких дивідендів аналогічні проводкам наведеним у табл. 6.22, за винятком того, що авансові внески з податку на прибуток не нараховуються.

Акціонери (засновники) можуть відмовлятись від належних їм прав. У цьому разі їм повертається сума внесків у статутний фонд в грошовій чи майновій формі. Таке повернення внесених грошей чи майна не є об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Якщо ж акціонеру чи засновнику видається і належна йому частка здобутого в процесі спільної діяльності майна (в грошовій чи матеріальній формах), то ця частка прирівнюється до доходів такої особи і обкладається податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах.

Резиденти, що виплачують дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб подають до ДПІ “Податковий розрахунок резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб”. Форма розрахунку затверджена наказом ДПА від 14.12.03 № 586. Розрахунок подається у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця, в якому виплачені дивіденди).


Таблиця 6.22.

Бухгалтерські проводки, пов’язані з нарахуванням та виплатою дивідендів


Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Розрахунок у грошовій формі

Нараховані акціонерам (учасникам) дивіденди)

443

(441)

671

10 000,00

Нараховано податок з доходів фізичних осіб

671

641

1500,00

Перерахований податок в бюджет

641

311

1500,00

Перераховані в бюджет авансові внески з податку на прибуток

641

311

2500,00

Отримані гроші в касу для виплати дивідендів

301

311

8500,00

Сплачені дивіденди акціонерам (засновникам)

671

301

8500,00

Розрахунок готовою продукцією підприємства

Нараховані акціонерам (учасникам) дивіденди)

443

(441)

671

10000,00

Нарахований податок на доходи фізичних осіб

671

641

1500,00

Перерахований податок в бюджет

641

311

1500,00

Перераховані в бюджет авансові внески з податку на прибуток

641

311

2500,00

Відображено дохід від реалізації

671

701

8500,00

ПДВ до сплати в бюджет

701

641

1416,67

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації

701

791

7083,33

Списано на реалізацію собівартість готової продукції

901

26

5000,00

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції

791

901

5000,00

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити