Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.13. Питання для самоконтролю


1. Види оплати праці, що включаються в середній заробіток.

2. Види утримань із заробітної плати та їх облік.

3. Види, форми і системи оплати праці.

4. Відрахування до фондів соціального захисту.

5. Джерела оплати праці персоналу.

6. Документальне оформлення і облік використання робочого часу.

7. Документальне оформлення руху персоналу підприємства.

8. Економічний зміст оплати праці.

9. Завдання і об’єкти обліку оплати праці.

10. Заробітна плата і доходи. Поняття заробітної плати і доходів.

11. Зведення і розподіл нарахованої заробітної плати та відрахувань від неї за об’єктами обліку витрат.

12. Зведення нарахованої заробітної плати за складом і категоріями працівників.

13. Зміст та порядок заповнення авансового звіту.

14. Індексація і компенсація невиплаченої заробітної плати.

15. Класифікація й облік персоналу підприємства.

16. Контроль за використанням фонду оплати праці.

17. Методика і техніка складання розрахунково-платіжних (розрахункових) відомостей.

18. Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства за відпрацьований і невідпрацьований час та інших виплат.

19. Надання та відображення в обліку матеріальної та благодійної допомоги.

20. Облік відпусток.

21. Облік відрахувань до Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

22. Облік відрахувань до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та виплати допомоги персоналу за рахунок коштів цього фонду.

23. Облік забезпечення виплат відпусток персоналу підприємства.

24. Облік заробітної плати та розрахунків з робітниками і службовцями в системі рахунків.

25. Облік простоїв.

26. Облік робочого часу і виробітку та порядок розрахунку заробітної плати.

27. Облік розрахунків з персоналом за заробітною платою.

28. Облік розрахунків із Пенсійним фондом.

29. Облік службових відряджень.

30. Організація оплати праці.

31. Особливості обліку розрахунків з депонентами.

32. Оформлення відряджень.

33. Порядок визначення та відображення в обліку податку з доходів фізичних осіб.

34. Оподаткування подарунків.

35. Регулювання фонду оплати праці та фонду споживання.

36. Розрахунки з власниками корпоративних прав.

37. Розрахунки з власниками корпоративних прав.

38. Розрахунки за договорами цивільно-правового характеру.

39. Склад фонду оплати праці.

40. Табельний облік.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити