Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.15. Тести


1. Порядок розрахунку заробітку відрядників визначається:

а) кількістю відпрацьованого часу та часовою тарифною ставкою;

б) кількістю відпрацьованих днів та середньоденною ставкою;

в) кількістю виготовленої продукції та розцінками;

г) заробіток встановлюється у розмірах визначених штатним розписом.


2. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва відображається таким записом:

а) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Виробництво”;

б) Д-т “Виробництво”—К-т “Розрахунки з оплати праці”;

в) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Каса”;

г) Д-т “Каса”—К-т “Розрахунки з оплати праці”.


3. Характеристика рахунка “Розрахунки з робітниками та службовцями з оплати праці” така:

а) пасивний, основний, фондовий;

б) активний, основний, інвентарний;

в) пасивний, основний, розрахунковий;

г) активний, розрахунковий, основний.


4. Порядок визначення заробітної плати інженерно-технічного персоналу є таким:

а) за кількістю відпрацьованого часу помноженого на часову тарифну ставку;

б) як добуток кількості відпрацьованих днів на середньоденну ставку;

в) як добуток кількості виготовленої продукції на розцінки;

г) заробіток встановлюється у розмірах посадового окладу.


5. Операція з утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітку робітників та службовців відображається записом:

а) Д-т “Розрахунки за податками й платежами”—К-т “Виробництво”;

б) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т «Розрахунки за податками й платежами»;

в) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Виробництво”;

г) Д-т “Розрахунки за податками і платежами”—К-т “Каса в національній валюті”.


6. Операція з виплати допомоги з тимчасової непрацездатності робітникам основного виробництва відображається записом:

а) Д-т “Виробництво”—К-т “Розрахунки за страхуванням”;

б) Д-т “Розрахунки за страхуванням”—К-т “Каса в національній валюті”;

в) Д-т “Розрахунки за страхуванням”—К-т “Розрахунки з оплати праці”;

г) Д-т “Розрахунки за іншими виплатами”—К-т “Каса в національній валюті”.

д) Д-т “Виробництво”—К-т “Розрахунки з оплати праці»


7. Операція з виплати відпускних робітникам основного виробництва відображається записом:

а) Д-т “Виробництво”—К-т “Забезпечення майбутніх витрат та платежів”;

б) Д-т “Забезпечення майбутніх витрат та платежів”—К-т “Виробництво”;

в) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Каса в національній валюті”;

г) Д-т “Забезпечення майбутніх витрат та платежів”—К-т “Каса в національній валюті”.


8. При нарахуванні заробітної плати загально-виробничому персоналу складається проводка:

а) Д-т 92 К-т 661;

б) Д-т 91 К-т 661;

в) Д-т 231 К-т 661;

г) Д-т 91 К-т 811

Д-т 811 К-т 661.


9. Нарахована заробітна плата головному бухгалтеру. Вказати правильну відповідь.

1) Д-т 24 К-т 661;

2) Д-т 92 К-т 811

Д-т 811 К-т 661;

3) Д-т 661 К-т 231;

4) Д-т 25 К-т 661;

5) Д-т 91 К-т 811.


10. За рахунок яких джерел проводяться нарахування на заробітну плату на обов’язкове соціальне страхування?

а) за рахунок прибутку;

б) за рахунок собівартості;

в) за рахунок утримань із заробітної плати;

г) за рахунок коштів бюджету.


11. Перерахування нарахованих сум до Фонду соціального страхування на випадок безробіття відображається у бухгалтерському обліку проводкою:

а) Д-т 641 К-т 311;

б) Д-т 642 К-т 631;

в) Д-т 653 К-т 311;

г) Д-т 652 К-т 301.


12. Відсоток відрахувань на соціальне страхування встановлюється:

а) підприємством;

б) вищестоящою установою;

в) урядом;

г) місцевим комітетом профспілки.


13. Працівнику, який перебуває у відрядженні, відшкодовують витрати за користування телефоном у цілях виконання відрядження і включають до складу витрат виробництва:

1) на підставі відповідних документів;

2) з дозволу керівника (за рахунок власних джерел підприємства);

3) не дозволяється включати.


14. Зміст бухгалтерського запису Д-т 231—К-т 651 такий:

а) нарахована допомога з тимчасової непрацездатності працівникам основного виробництва;

б) здійснено нарахування у Пенсійний фонд на суму заробітної плати працівників основного виробництва;

в) виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам основного виробництва;

г) перерахована органам соціального страхування заборгованість за платежами.


15. Підзвітна особа після закінчення встановленого терміну зобов’язана:

1) представити авансовий звіт та документи, що підтверджують витрати, а також внести до каси невикористану суму;

2) представити звіт про витрати коштів за призначенням без підтверджуючих документів;

3) не зобов’язана представляти звіт про витрати коштів за призначенням.


16. Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний представити авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:

1) 10 днів;

2) 1 дня;

3) 3 днів;

4) 7 днів.


17. У випадках, коли видані підзвіт суми не обґрунтовані документами і не повернені до каси у встановлений термін:

1) підприємство не має права утримати їх з чергових виплат;

2) підприємство має право утримати їх з чергових виплат;

3) підзвітна особа має право залишити ці суми у себе і використовувати їх у майбутньому без ніяких наслідків.


18. Відрядженому працівнику відшкодовуються витрати на проїзд до місця відрядження та назад і ці витрати включаються до складу валових витрат:

1) без проїзних документів;

2) з дозволу керівника за мінімальною вартістю в разі відсутності проїзних документів;

3) відшкодовуються тільки за наявності документів, що підтверджують витрати в межах фактичних витрат на проїзд, включаючи перевезення багажу, як до місця відрядження та назад, так і по місту відрядження.


19. Бухгалтерський облік виданих підзвітних коштів ведуть на рахунку:

1) 372;

2) 371;

3) 681.


20. Видана допомога з тимчасової непрацездатності робітникам основного виробництва:

а) Д-т “Виробництво”—К-т “Розрахунки з органами соціального страхування”;

б) Д-т “Розрахунки з органами соціального страхування”—К-т “Каса в національній валюті”;

в) Д-т “Розрахунки з органами соціального страхування”—К-т “Розрахунки з оплати праці”;

г) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Каса в національній валюті”.


21. Утриманий податок на доходи фізичних осіб із заробітку робітників та службовців відображається проводкою:

а) Д-т “Розрахунки за податками й платежами”—К-т “Виробництво”;

б) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Розрахунки за податками й платежами”;

в) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Виробництво”;

г) Д-т “Розрахунки за податками”—К-т “Каса в національній валюті”.


22. Виплачені відпускні робітникам основного виробництва відображаються проводкою:

а) Д-т “Виробництво”—К-т “Резерв майбутніх витрат та платежів”;

б) Д-т “Резерв майбутніх витрат та платежів”—К-т “Виробництво”;

в) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Каса в національній валюті”;

г) Д-т “Резерв майбутніх витрат та платежів”—К-т “Каса в національній валюті”.


23. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва:

а) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Виробництво”;

б) Д-т “Виробництво”—К-т “Розрахунки з оплати праці”;

в) Д-т “Розрахунки з оплати праці”—К-т “Виробництво”;

г) Д-т “Виробництво”—К-т “Розрахунки з оплати праці”.


24. Вказати правильну кореспонденцію рахунків. Нарахована зарплата директору підприємства.

1) Д-т 92 К-т 811;

Д-т 811 К-т 661;

2) Д-т 91 К-т 661;

3) Д-т 661 К-т 92;

4) Д-т 661 К-т 23.


25. Готівка видана підзвіт на господарські потреби, але не витрачена, має бути повернена до каси не пізніше:

1) трьох робочих днів з дня видачі її підзвіт і здана до каси;

2) десяти робочих днів з дня видачі її підзвіт і здана до каси банку не пізніше наступного дня;

3) не пізніше наступного дня;

4) семи робочих днів з дня видачі її підзвіт.


26. Податок з доходів фізичних осіб працівників підприємства:

а) сплачується за рахунок прибутку підприємства;

б) відноситься на витрати виробництва;

в) утримується з працівників підприємства.


27. Господарська операція “Утримана з підзвітної особи раніше видана і не повернута в строк сума авансу” відображається записом:

а) Д-т 661 К-т 372;

б) Д-т 372 К-т 301;

в) Д-т 301 К-т 372;

г) Д-т 372 К-т 661.


28. Готівка видана підзвіт на відрядження, але не витрачена:

1) має бути повернена до каси підприємства не пізніше трьох робочих днів після закінчення відрядження;

2) має бути повернена до каси підприємства не пізніше десяти робочих днів після закінчення відрядження;

3) має бути повернена до каси підприємства не пізніше семи робочих днів;

4) повернення невитрачених сум необов’язкове.


29. Відрядженому працівнику відшкодовуються витрати на проїзд до місця відрядження та назад і ці витрати включаються до складу валових витрат:

1) без проїзних документів;

2) з дозволу керівника за мінімальною вартістю проїзду в разі відсутності проїзних документів;

3) відшкодовуються тільки при наявності документів в межах фактичних витрат на проїзд, включаючи перевезення багажу, як до місця відрядження та назад, так і по місту відрядження.


30. Бухгалтерський запис Д-т 949—К-т 372 означає:

а) відображення недостачі матеріальних цінностей у підзвітної особи;

б) списання недостачі матеріальних цінностей;

в) відображення виданого підзвітній особі і неповернутого в строк авансу;

г) списання неповернутих підзвітних сум.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити