Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VII.

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.2.Завдання і об’єкти обліку


Головні завдання обліку витрат на виробництво наступні:

— вірне, точне та своєчасне визначення розміру витрат та виконаних робіт і послуг за кожним виробництвом;

— наукове групування затрат за єдиними для всіх галузей народного господарства ознаками;

— контроль за обсягом витрат за об’єктами калькуляції;

— дотримання порядку розподілу витрат за бухгалтерськими рахунками для забезпечення вірності обліку витрат за об’єктами;

— своєчасне подання інформації про витрати та доходи за центрами витрат та відповідальності, з метою контролю та оперативного керівництва виробництвом;

— визначення ціни вироблюваної продукції, робіт, послуг;

— прийняття управлінських рішень;

— використання прогресивних форм організації обліку витрат на виробництво.

Об’єкти обліку витрат — продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити