Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1.6. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку


Нормативною базою України технологія бухгалтерського обліку не регламентується, а визначається самим підприємством у залежності від його тактичних та стратегічних завдань із урахуванням техніко-технологічних та організаційних особливостей здійснення господарської діяльності. Отже, конкретних технологій ведення бухгалтерського обліку стільки — скільки є конкретних підприємств.

У найбільш загальному плані технологія облікового процесу має двох-ступеневу структуру. Перша ступінь полягає в спостереженні, вимірюванні та документальному оформленні господарських операцій, а друга ступінь — у бухгалтерському обліку документованих операцій.Рис. 1.5. Принципова схема здійснення процесу бухгалтерського обліку


Глен А. та інші виділяють шість послідовних фаз обробки облікової інформації:

— збір первісної інформації;

— аналіз кожної операції;

— запис кожної операції в журнал;

— перенесення даних до головної книги;

— складання пробного балансу;

— підготовка фінансової звітності.

У загальному плані технологія бухгалтерського обліку може бути представлена схемою, поданою на рис. 1.5.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити