Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1.7. Креативний облік


Креативний облік (creative accounting) зустрічався ще у 19 столітті. Термін creative(англ. творчий) має широке застосування у бухгалтерському обліку і часто сприймається як негативний. Це сталося з тих причин, що з появою господарських (в т.ч. акціонерних) товариств відбулось відокремлення власності від управління та виникли суперечливі інтереси власників і управлінців. До того ж, на той час не були достатньо розроблені облікові стандарти та законодавчі акти. Бухгалтери-практики почали приховувати прибуток.

Навіть з розробкою облікових стандартів та законодавчих актів факти приховування прибутку мають місце. Це робиться для того, щоб більш вигідно відобразити діяльність підприємства для акціонерів, інвесторів й інших зацікавлених осіб і ввести їх в оману.

Загальноприйняті терміни, що характеризують креативний облік такі:

a) fiddling the book — підтасування, підгонка рахунків;

b) cooking the book — підтасування, підгонка рахунків;

c) cosmetic reporting — косметична звітність;

d) window dressing the account — оформлення вітрини.

Креативний облік у кращих своїх проявах — це будь-який науковий метод, який не відповідає загальноприйнятій практиці чи встановленим стандартам та принципам, але не використовується для прямого порушення законодавства для відображення основних тенденцій у зміні вартості бізнесу і достовірної картини стану справ фірми, особливо, якщо не існує інших методів відображення операції в обліку.

Проблема креативного обліку тісно пов’язана з питаннями професійної етики.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити