Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VII.

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.13. Питання для самоконтролю


1. Визнання витрат.

2. Витрати виробництва і витрати періоду.

3. Вплив видів діяльності на побудову обліку витрат.

4. Економічний зміст витрат діяльності підприємства.

5. Завдання і об’єкти обліку витрат.

6. Завдання обліку витрат.

7. Загальна схема обліку витрат виробничої діяльності підприємства і випуску продукції (робіт, послуг) та її характеристика.

8. Загальна характеристика рахунків з обліку витрат діяльності підприємства.

9. Загальні поняття про витрати та собівартість.

10. Зведений облік витрат на виробництво.

11. Класифікація витрат діяльності.

12. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

13. Надзвичайні витрати та їх облік.

14. Облік браку та збитків від браку.

15. Облік витрат за економічними елементами.

16. Облік витрат основного виробництва.

17. Облік загально-виробничих, адміністративних витрат та витрат на збут.

18. Облік витрат майбутніх періодів.

19. Поняття валових витрат та їх облік.

20. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг)

21. Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг).

22. Облік фінансових витрат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити