Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ VII.

ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

7.14. Задачі для розв’язання


Задача 7.1. Підприємство за основним виробництвом у звітному місяці мало такі витрати:

1. Витрачені матеріали

150 000

2. Нарахована заробітна плата

400 000

3. Нарахування на заробітну плату

?

4. Нарахована орендна плата за поточний місяць

3 260 000

5. Нарахована амортизація основних засобів

1 500 000

6. Розподілені загально-виробничі витрати

100 000

Разом

?

Незавершене виробництво, тис. грн.

Стаття

на початок місяця

на кінець місяця

Матеріали

2000

3000

Напівфабрикати

2000

Зарплата

1800

3200

Соціальне страхування

?

?

Разом

?

?

Зробити бухгалтерські проводки, визначити собівартість оприбуткованої готової продукції.


Задача 7.2. Підприємство витратило на представницькі цілі з метою реклами власної продукції наступні суми: готельне обслуговування запрошених — 750 гри; транспортне обслуговування запрошених сторонньою організацією — 1200 грн.; проведення офіційного прийому в ресторані — 1400 грн., харчування запрошених — 360 грн.; екскурсійне обслуговування — 600 грн. Всі суми, за винятком екскурсійного обслуговування включають ПДВ. Оподатковуваний прибуток підприємства за попередній рік — 150 тис. грн.


Задача 7.3. Бухгалтерією підприємства перераховано у листопаді 200 року за підписку на весь наступний рік журналу “Податки та бухгалтерський облік” 1200 грн.

Зробити бухгалтерські проведення за листопад поточного та за січень наступного року.


Задача 7.4. Відділом технічного контролю підприємства виявлено невиправний брак продукції витрати на виготовлення якої склали 440 гри. У складі витрат матеріальна складова — 200 грн., нетоварні витрати — 240 грн. Від ліквідації забракованої продукції оприбутковано матеріали на суму 100 грн. Винуватцем визнано робітника, який допустив брак через необережність. Працівник відшкодував шкоду добровільно.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 7.5. Відділом технічного контролю підприємства виявлено невиправний брак продукції витрати на виготовлення якої склали 440 грн. У складі витрат матеріальна складова — 200 грн., нетоварні витрати — 240 грн. Від ліквідації забракованої продукції оприбутковано матеріали на суму 100 грн. Винуватцем визнано постачальника матеріалів, який погодився з претензією і відшкодував шкоду у сумі 408 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 7.6. Нормальна потужність підприємства за обсягом випуску товарної продукції 1 млн. грн. Загально-виробничі витрати за нормальною потужністю 200 тис. грн., з них постійні — 120 тис. грн. Фактичний обсяг випуску товарної продукції 950 тис. грн., загально-виробничі витрати 220 тис. грн., з яких постійні склали 125 тис. грн.

Скласти довідку-розрахунок розподілу загально-виробничих витрат та бухгалтерські проводки.


Задача 7.7. Нормальна потужність підприємства за обсягом випуску товарної продукції 1 млн. грн. Загально-виробничі витрати за нормальною потужністю 200 тис. грн., з них постійні — 120 тис. грн. Фактичний обсяг випуску товарної продукції 1200 тис. грн., загально-виробничі витрати 220 тис. грн., з яких постійні склали 125 тис. грн.

Зробити довідку-розрахунок розподілу загально-виробничих витрать та бухгалтерські проводки.


Задача 7.8. Підприємством на попередження надзвичайної події (повені) витрачено будівельних матеріалів на суму 20 тис. грн., нарахована зарплата працівникам — 10 тис. грн., здійснені витрати автотранспортного цеху на суму 14 тис. грн.


Задача 7.9. На підприємстві внаслідок надзвичайної події (блискавки) згорів вантажний автомобіль. Первісна вартість вантажного автомобіля 90 тис. гри, знос фінансовий — 30 тис. грн., податковий — 35 тис. грн. Відшкодовано страховою організацією 20 тис. гри та оприбутковано металобрухт на суму 600 грн.

Зробити бухгалтерські проводки та податкові розрахунки.


Задача 7.10. На підставі наведених даних розрахуйте виробничу та повну собівартість виготовленої продукції та зробіть проводки.

грн

Показники

Продукт


А

Б

В

Незавершене виробництво на початок місяця

100

200

300


Витрачено сировини і матеріалів

30

20

60


Заробітна плата працівників

50

60

70


Витрати електроенергії, сума з ПДВ

25

25

25


Амортизація основних засобів

30

28

45


Загально-виробничі витрати, які підлягають розподілу
300

Витрати на збут
150

Адміністративні витрати
400

Незавершене виробництво на кінець місяця

120

180

160


Примітка. Прийнята база розподілу загально-виробничих витрат — прямі витрати на виробництво продукції.


Задача 7.11. Підприємство виготовляє муку. Перероблено 100 тон зерна та отримано муки вищого сорту 60 т, першого сорту — 20 т, другого сорту — 10 т. Крім муки отримано також 9,9 т висівок. Прямі витрати на виготовлення продукції склали 70 тис. грн. Загально-виробничі витрати, що підлягають розподілу — 30 тис. грн. Ціна реалізації муки: вищого сорту — 1,50 грн./кг, першого — 1,30 грн./кг, другого — 1,2 грн./кг, висівок — 40 коп./кг.

Скласти довідку-розрахунок розподілу загально-виробничих витрат та зробити бухгалтерські проводки.


Задача 7.12. Торгівельним підприємством заплановані відрахування для забезпечення виплат відпусток у розмірі 10 % від нарахованої зарплати. За поточний місяць нараховано 70 тис. грн. заробітної плати та 5,0 тис. грн. відпускних.

Скласти бухгалтерську довідку-розрахунок із нарахування у забезпечення виплат відпусток та можливі бухгалтерські проводки.


Задача 7.13. Підприємством за поточний місяць здійснені наступні адміністративні витрати: нарахована заробітна плата — 15 тис. грн., витрачено паперу — 150 грн., списані витрати на зв’язок — 400 гри, нарахована амортизація адміністративної будівлі — 700 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 7.14. Підприємством за поточний місяць здійснені наступні витрати на збут: нарахована заробітна плата — 5 тис. грн., витрачено паперу — 150 грн., списані витрати на зв’язок — 200 грн., нарахована амортизація за складами готової продукції — 800 грн., сплачено за рекламні послуги 600 грн. з ПДВ.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 7.15. Підприємство закупило комп’ютер за 3,0 тис. грн. з ПДВ та безкоштовно передало міській школі. Прибуток до оподаткування по підприємству за минулий рік склав 5 тис. грн.

Зробити бухгалтерські проводки та податкові розрахунки.


Задача 7.16. 1 січня 2006 року підприємство розпочало будівництво складу. Єдиним борговим зобов'язанням підприємства упродовж І кварталу був довгостроковий вексель (ставка відсотка 11 % річних) на суму 3000000 грн., строк погашення якого наступає 31 грудня 2008 року.

1 травня 2006 року підприємство отримало позику на суму 1000000 грн. терміном на один рік. Ставка відсотка за позикою становить 9 % річних. Відсотки нараховуються та сплачуються щоквартально.

У першому півріччі витрати на будівництво складу становили, грн.:

1 січня 200000

31 січня 700000

28 лютого 1000000

31 березня 1800000

30+квітня 2000000

31+травня 1700000

30 червня 800000

Розрахувати суму капіталізованих витрат у першому та другому кварталі. Зробити бухгалтерські проводки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити