Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.1. Завдання і об’єкти обліку готової продукції


Готова продукція — це сукупність вироблених і повністю оброблених на підприємстві продуктів і виробів, що призначені для відпуску на сторону і відповідають технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативним документом. До готової продукції належать також вироби (напівфабрикати), обробку яких закінчують на інших підприємствах.

Від готової продукції слід відрізняти товари, які є матеріальними цінностями, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Облік готової продукції — це реєстрація на підприємствах її надходження, зберігання, відвантаження та реалізації.

Облік готової продукції на підприємствах здійснюють завідуючі складами, комірники, або інші матеріально відповідальні особи.

Реалізована продукція — це вироби (робота, послуга, товари), які передані покупцеві (замовнику). Тобто, до покупця перейшло право власності на них. Момент передачі права власності визначається у контракті на придбання (продаж). Розрахунок за реалізовану продукцію може бути здійснено перерахуванням грошей на поточний рахунок, готівкою, чеком, товарами і послугами чи іншою формою розрахунків, що передбачена чинним законодавством.

Об’єкти обліку готової продукції — це товари, вироби, матеріали, роботи, послуги, що виробляє підприємство. Об’єкти обліку реалізації продукції — готова продукція.

Головне завдання обліку готової продукції і її реалізації — точне та своєчасне відображення надходження, зберігання, руху і реалізації продукції в системі бухгалтерських рахунків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити