Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.2. Документальне оформлення руху готової продукції


Готова продукція може мати або не мати кількісних та якісних характеристик, але у всіх випадках вона повинна мати вартісну оцінку. В певних випадках продукція має умовно кількісну характеристику.

Так, наприклад, продукція болт має кількісну, якісну та вартісну характеристики, продукція “науково-дослідна робота” — лише вартісну. Умовно кількісну характеристику має, наприклад, така послуга як ремонт деталі, обслуговування однієї людини в перукарні тощо.

Продукція, яка не має кількісних характеристик (робота, послуга, посередництво тощо), безпосередньо з виробництва передається замовнику (покупцеві).

Продукція, яка має кількісну характеристику може бути здана на склад, там накопичуватись і звідти здійснюватись її відвантаження та реалізація замовнику.

На малих приватних підприємствах продукція може накопичуватись безпосередньо на виробництві без передачі на склад і звідти здійснюватись її відвантаження та реалізація.

При надходженні продукції на склад оформляють прибуткові документи (накладні, реєстри, акт виконаних робіт, акт здачі продукції тощо), а при вибутті зі складу — видаткові документи. На складах готову продукцію обліковують в книгах складського обліку або в облікових картках форми М-12 (Картка №_ складського обліку матеріалів). Як книги, так і картки мають форму оборотної відомості. На кожне найменування та ґатунок продукції в книзі складського обліку відводять окрему сторінку. В книгах та картках складського обліку відображається також рух та залишки продукції на кожну звітну дату.

У бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється за фактичною виробничою собівартістю, яка може бути визначена лише після збирання всіх затрат та калькулювання. На практиці ж виникає потреба в щоденному обліку продукції та визначенні її вартісних характеристик, тому для цих цілей в поточному обліку на складах багатьох підприємств готова продукція обліковується в облікових (твердих) цінах. За облікові ціни можуть прийматися: планова собівартість, середньорічна собівартість, оптово-розрахункова або договірна ціна, відпускна ціна тощо. Порядок визначення облікової ціни визначається підприємством.

У кінці звітного періоду відхилення облікової ціни від собівартості розподіляються між залишками нереалізованої продукції та реалізованими виробами. Якщо собівартість продукції вища від облікової ціни, то на суму різниці робиться додаткова, а якщо нижча — сторнуюча проводка.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити