Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1.8. Питання для самоконтролю


1. Бухгалтерський облік у системі управління і користувачі облікової інформації.

2. Бухгалтерський облік: суть і значення.

3. Загальна характеристика фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

4. Розкрийте класифікацію видів обліку.

5. Методологічне управління бухгалтерським обліком і звітністю. Система нормативних актів з методології бухгалтерського обліку.

6. Назвіть основні завдання бухгалтерського обліку.

7. Сутність облікової політики підприємства.

8. Організація архіву бухгалтерії.

9. Первинні документи. Поняття про документообіг.

10. Перерахуйте основні вимоги, що пред’являються до бухгалтерської інформації.

11. Перерахуйте основні елементи бухгалтерського обліку та розкрийте їх сутність.

12. Перерахуйте основні принципи бухгалтерського обліку.

13. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

14. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

15. Розкрийте загальну технологічну структуру бухгалтерського обліку.

16. Розкрийте основні права та обов’язки головного бухгалтера підприємства.

17. Сутність креативного обліку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити