Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.8. Питання для самоконтролю


1. Валові доходи та їх визначення на підставі даних синтетичного бухгалтерського обліку.

2. Облік доходів від реалізації запасів.

3. Види і канали реалізації продукції, реалізаційні ціни і їх регулювання.

4. Визначення і облік одержаних пені, штрафів, неустойок.

5. Облік витрат на збут готової продукції.

6. Документальне оформлення переміщення і вибуття (використання) готової продукції.

7. Документальне оформлення реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

8. Документальне оформлення руху готової продукції

9. Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). 10.Завдання і об’єкти обліку готової продукції

11. Класифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського обліку.

12. Облік сумнівних та безнадійних боргів і доходів від списання кредиторської заборгованості.

13. Облік готової продукції в бухгалтерії.

14. Облік доходів від реалізації необоротних активів.

15. Облік доходів і втрат від операційних курсових різниць.

16. Облік доходів і витрат від операційної оренди активів.

17. Облік доходів і витрат від реалізації іноземної валюти.

18. Облік доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів.

19. Облік доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами.

20. Облік доходів майбутніх періодів.

21. Облік інших доходів.

22. Облік інших доходів і витрат від операційної діяльності.

23. Облік реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг.

24. Особливості обліку одержаних грантів та субсидій.

25. Синтетичний і аналітичний облік доходів і витрат від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити