Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.9. Задачі для розв’язання


Задача 8.1. Підприємство реалізувало готову продукцію на загальну суму 36000 грн. з ПДВ. Собівартість готової продукції — 27000 гри. Адміністративні витрати на реалізовану продукцію — 1000 грн. Витрати на збут готової продукції — 200 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 8.2. Підприємство реалізувало готову продукцію в обмін на основні засоби — обладнання на загальну суму 36000 грн. (у тому числі ПДВ). Собівартість реалізованої продукції — 27000 грн. Адміністративні витрати на реалізовану продукцію — 1000 грн. Витрати на збут готової продукції — 200 грн.

На підставі наведених даних зробити необхідні бухгалтерські записи.


Задача 8.3. Підприємство отримало від постачальника товар на суму 240 грн. з ПДВ. У наступному звітному періоді товар був уцінений на 50 грн.

а) відповідно до П(с)БО 9 “Запаси”;

б) внаслідок часткового псування;

і проданий за 180 грн. з ПДВ.

Зробити бухгалтерські проводки та податкові розрахунки.

Задача 8.4. Підприємство за минулий рік мало 100 тис. грн. оподатковуваного прибутку. У січні поточного року куплено товар на суму 1200 грн. з ПДВ і надано як благодійну допомогу лікарні, у лютому куплено матеріали на суму 6600 грн. і надано як допомогу школі.

Зробити проводки за кожен місяць з відображенням податкових розрахунки.


Задача 8.5. Підприємство отримало від постачальника товар на суму 240 грн. з ПДВ. У наступному звітному періоді товар був уцінений на 50 грн. і проданий за 180 грн. з ПДВ. Через три роки кредиторська заборгованість була списана у зв’язку з тим, що минув строк позовної давності.

Зробити бухгалтерські проводки та податкові розрахунки.


Задача 8.6. Підприємство здійснює торгівлю товарами поштою на умовах попередньої оплати.

1. У кінці січня поточного року отримана від замовника (через підприємство поштового зв’язку) передоплата вартості 10 одиниць товару на загальну суму 1200 грн. (у т. ч. ПДВ — 200 грн.).

Продажна ціна одиниці товару — 120 грн. (у т. ч. ПДВ — 20 грн.), собівартість — 90 грн., торгівельна націнка — 30 грн.

У цьому ж місяці замовнику був відправлений товар на повну суму передоплати.

2. У лютому перераховані підприємству поштового зв’язку за послуги 60 гри (у т. ч. ПДВ —10 гри) та отримані:

— повідомлення про вручення замовнику 9 одиниць товару на суму 1 080 грн. (у т. ч. ПДВ — 180 гри);

— акт на повернення однієї одиниці товару на суму 120 грн. (у т. ч. ПДВ — 20 грн.).

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 8.7. Підприємство здійснює торгівлю товарами поштою на умовах попередньої оплати.

У кінці січня поточного року отримані заяви-замовлення з попередньою оплатою на 2 одиниці товару на загальну суму 300 грн. Продажна ціна одиниці товару — 150 грн. з ПДВ, собівартість — 100 грн., торгівельна надбавка — 50 грн.

У цьому ж місяці замовнику був відправлений товар на повну суму передоплати та перераховано підприємству поштового зв’язку за послуги 4,8 грн. з ПДВ.

У лютому отримані акти на наявність браку у товарах та повідомлення про вручення замовнику 2 одиниць товару. Ціна на товар, внаслідок браку була знижена на 20 % і 60 грн. було перераховано покупцеві.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 8.8. У зв’язку з моральним зносом комп’ютера, він проданий власному працівнику за готівку у сумі 300 грн.

Зробити проводки до перевірки підприємства податковою службою та після перевірки.


Задача 8.9. Підприємство отримало фінансову допомогу від іншого підприємства у сумі 10 тис. грн. Повернуто допомогу в сумі 4,0 тис. грн. у цьому ж звітному періоді та 6,0 тис. грн.. у наступному.

Зробити проводки та податкові розрахунки для варіантів:

а) обидва підприємства платники податку на прибуток за загальною ставкою;

б) підприємство що отримало допомогу є платником податку на прибуток за загальною ставкою, а надавач допомоги — пільговик;

в) обидва підприємства платники єдиного податку за ставкою 10 %.

Задача 8.10. Працівнику підприємства відпущено готову продукцію у рахунок заробітної плати на суму 360 грн. з ПДВ. Виробнича собівартість відпущеної продукції — 275 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 8.11. Оприбутковано безоплатно отриману готову продукцію на суму 180 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 8.12. Підприємством безоплатно передано місцевій школі готову продукцію виробнича собівартість якої 1500 гри, а звичайна ціна — 2100 грн. Зробити бухгалтерські проводки.

Задача 8.13. При інвентаризації у матеріально-відповідальної особи виявлено нестачу готової продукції — електричних лампочок на суму 120 грн. Зробити бухгалтерські проводки з відшкодування нестачі з винного.


Задача 8.14. Готову продукцію обміняли на сировину без грошових доплат. Звичайна ціна готової продукції 3000 грн., сировини — 2700 грн. Виробнича собівартість готової продукції — 2400 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.


Задача 8.15. Підприємство “А” обміняло готову продукцію на вперше емітовані акції підприємства “Б”. Звичайна ціна готової продукції — 3000 грн., номінальна вартість акцій — 3000 грн. Виробнича собівартість готової продукції

— 1850 грн.

Зробити бухгалтерські проводки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити