Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.10. Тести


1. Готова продукція в поточному бухгалтерському обліку оцінюється

а) нормативною собівартістю;

б) фактичною виробничою собівартістю;

в) договірною ціною;

г) первісною вартістю;

д) обліковими цінами.


2. Реалізована продукція — це продукція:

а) прийнята відділом технічного контролю і здана на склад;

б) продукція яка перебуває на складі покупця на відповідальному зберіганні;

в) продукція відвантажена, але ще не сплачена;

г) продукція оплачена, але ще не відвантажена;

д) продукція упакована і готова до відвантаження.


3. Бухгалтерський запис Д-т 901—К-т 26 означає:

а) відвантажена готова продукція;

б) повернення продукції покупцем;

в) списана собівартість реалізованої продукції;

г) випуск продукції;


4. Вказати правильну кореспонденцію рахунків — списані витрати сторонньої організації з транспортування готової продукції до покупця за рахунок продавця.

Дебет Кредит

1) 93 84

84 631

2) 93 809

809 631

3) 92 361

4) 701 93


5. Згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” безоплатна передача товарів оподатковується:

а) у передаючого підприємства;

б) у приймаючого;

в) у обох;

г) ні в кого;

д) законом не врегульовано.


6. Яка бухгалтерська проводка складається при оприбуткуванні врожаю зерна?

а) Д-т 22 К-т 20;

б) Д-т 27 К-т 23;

в) Д-т 26 К-т 21;

г) Д-т 23 К-т 27.


7. Визначити правильну кореспонденцію рахунків з оприбуткування готової продукції від основного виробництва.

а) Д-т рахунка “Виробництво”—К-т рахунка “Матеріали”;

б) Д-т рахунка “Готова продукція”—К-т рахунка “Загально-виробничі витрати”;

в) Д-т рахунка “Готова продукція”—К-т рахунка “Виробництво”

г) Д-т рахунка “Виробництво”—К-т рахунка “Готова продукція”


8. Оприбутковано готову продукцію, отриману від допоміжного виробництва. Визначити вірну кореспонденцію рахунків.

а) Д-т рахунка “Виробництво”—К-т рахунка “Матеріали”;

б) Д-т рахунка “Готова продукція”—К-т рахунка “Загально-виробничі витрати”;

в) Д-т рахунка “Готова продукція”—К-т рахунка “Виробництво”;

г) Д-т рахунка “Виробництво”—К-т рахунка “Готова продукція”.


9. При списанні доходу від реалізації продукції складається проводка:

а) Д-т рахунка “Дохід від реалізації готової продукції”—К-т рахунка “Готова продукція”;

б) Д-т рахунка “ Дохід від реалізації готової продукції ”—К-т рахунка “Фінансові результати”;

в) Д-т рахунка “Фінансові результати”—К-т рахунка “ Дохід від реалізації готової продукції ”;

г) Д-т рахунка “Виробництво”—К-т рахунка “ Дохід від реалізації готової продукції ”.


10. При отриманні безповоротної фінансової допомоги робиться проводка:

а) Д-т 311—К-т 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

б) Д-т 311—К-т 792 “Результат фінансових операцій”

в) Д-т 311—К-т 424 “Безоплатно одержані необоротні активи”;

г) Д-т 311—К-т 401 “Статутний капітал”.


11. Згідно з П(с)БО готова продукція при вибутті шляхом її реалізації оцінюється за:

а) нормативною собівартістю;

б) договірною ціною;

в) фактичною повною собівартістю;

г) виробничою собівартістю;

г) середньою ціною реалізації.


12. Яким записом в обліку відображається дохід від реалізації сільськогосподарської продукції?

а) Д-т 361 К-т 701;

б) Д-т 701 К-т 27;

в) Д-т 26 К-т 701;

г) Д-т 701 К-т 631.


13. Закриття рахунку 901 “Собівартість реалізованої продукції“ відображають бухгалтерською проводкою:

1) Д-т 901 К-т 791;

2) Д-т 231 К-т 901;

3) Д-т 701 К-т 901;

4) Д-т 791 К-т 901.


14. Відмова у виписці податкової накладної при відпуску готової продукції покупцю тягне фінансові санкції:

а) п’ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) п’ять неоподаткованих мінімумів за кожний цінник невстановленого зразка;

в) 10 % вартості відпущеної готової продукції;

г) повне вилучення виручки;

д) на суму ПДВ, що відображена у інших документах зменшується податковий кредит;

е) санкції не застосовуються.


15. Проведена дооцінка готової продукції. Вказати вірну відповідь.

1) Д-т 26 “Готова продукція”—К-т 79 “Фінансові результати”;

2) Д-т 43 “Резервний капітал”—К-т 26;

3) Д-т 26—К-т 423 “Дооцінка активів”;

4) Д-т 946—К-т 26 методом сторно.


16. Безготівкове отримання коштів від покупців за реалізовані без попередньої оплати товари відображається бухгалтерським записом:

а) Д-т 301 К-т 361;

б) Д-т 311 К-т 361;

в) Д-т 311 К-т 631;

г) Д-т 361 К-т 311.


17. Дохід від реалізації товарів з наступною оплатою відображається бухгалтерською проводкою:

а) Д-т 631 К-т 703;

б) Д-т 703 К-т 361;

в) Д-т 361 К-т 702;

г) Д-т 361 К-т 704.


18. Якою бухгалтерською проводкою списується собівартість реалізованої продукції сільськогосподарського виробництва?

а) Д-т 901 К-т 27;

б) Д-т 902 К-т 26;

в) Д-т 903 К-т 27:

г) Д-т 27 К-т 901.


19. Рахунок “Дохід від реалізації готової продукції” закривається бухгалтерською проводкою:

а) Д-т рахунка “Дохід від реалізації готової продукції”—К-т рахунка “Готова продукція”;

б) Д-т рахунка “Дохід від реалізації готової продукції”—К-т рахунка “Фінансові результати”;

в) Д-т рахунка “Фінансові результати”—К-т рахунка “Дохід від реалізації готової продукції”;

г) Д-т рахунка “Виробництво”—К-т рахунка “Дохід від реалізації готової продукції”.


20. При надходженні коштів від реалізації товарів за готівку складається бухгалтерська проводка:

а) Д-т 311 К-т 701;

б) Д-т 301 К-т 702;

в) Д-т 313 К-т 702;

г) Д-т 701 К-т 301.


21. Списання собівартості реалізованих товарів відображається проводкою:

а) Д-т 902 К-т 282;

б) Д-т 283 К-т 903;

в) Д-т 901 К-т 284;

г) Д-т 902 К-т 285.


22. Продаж продукції з розрахунком чеком із чекової книжки відображається бухгалтерськими записами:

а) Д-т 311 К-т 701;

б) Д-т 313 К-т 701;

в) Д-т 331 К-т 701;

г) Д-т 313 К-т 377, 361.


23. Списання витрат на збут відображається кореспонденцією рахунків:

1) Д-т 23 К-т 93;

2) Д-т 93 К-т 70;

Д-т 70 К-т 93;

4) Д-т 79 К-т 93.


24. Згідно з Законом України “Про податок на додану вартість” безоплатна передача товарів оподатковується:

а) у передаючого підприємства;

б) у приймаючого;

в) у обох;

г) ні в кого;

д) Законом не врегульовано.


25. Методи обліку доходу від продажу готової продукції пов’язаним особам регулюється:

а) П(с)БО 3;

б) П(с)БО 15;

в) П(с)БО 23.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити